Zadnje novice
14.04. 2023Aktualno / Za delničarjePredlog dnevnega reda: 1) 35. skupščina družbe LIVAR, d.d. – Sklic s predlogi sklepov 2) 35. skupščina družbe LIVAR, d.d. – Predlogi in obrazložitev sklepov [...]
13.02. 2023Aktualno / Za delničarjeSpoštovani poslovni partnerji,   v zadnjem obdobju opažamo, da se na trgu litoželeznih pokrovov ter rešetk (t.i. proizvodov komunalnega programa) pojavljajo prodajalci, ki proizvode prodajajo pod imeni oziroma oznakami, ki jih za svoj komunalni program uporablja družba LIVAR, d.d. in so skozi dolgoletno Livarjevo tradicijo postali sinonim za kakovost (primeroma artikel 504 ali artikel 604). V večini primerov gre za prodajo s strani pravnih in/ali fizičnih oseb, ki z družbo LIVAR, d.d. nimajo vzpostavljenega poslovnega sodelovanja. Opozarjamo, da v tovrstnih primerih ne gre za proizvode iz komunalnega programa družbe LIVAR, d.d., zato proizvodi ne ustrezajo tehničnim specifikacijam in kvaliteti, ki jo zagotavlja družba LIVAR, d.d.   Glede na navedeno vas opozarjamo, da pri nakupu proizvodov iz komunalnega programa, ki se prodajajo pod imenom oziroma oznako družbe LIVAR, d.d., skrbno preverite naravo sodelovanja prodajalca z družbo LIVAR, d.d. ter izvor posameznih proizvodov.   V primeru, da na trgu zaznate zavajajoča ravnanja prodajalcev, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite, saj bomo zoper tovrstna sporna zavajanja sprožili ustrezne sodne postopke.   S spoštovanjem, dr. Rok Rozman Predsednik uprave     Obvestilo poslovnim partnerjem [...]
23.09. 2022Aktualno / Za delničarjePredlog dnevnega reda: 1) 34. sklic skupščine družbe LIVAR, d.d. [...]
20.05. 2022Aktualno / Za delničarjePredlog dnevnega reda: 1) Sklic 33. skupščine družbe LIVAR d.d. 2) Predlog sklepov in obrazložitev k sklepom točk dnevnega reda 33. skupščine družbe LIVAR, d.d. [...]
01.04. 2022Aktualno / Za delničarjePredlog dnevnega reda: 1) Sklic 32. skupščine družbe LIVAR, d.d. 2) Predlog sklepov in obrazložitev k sklepom točk dnevnega reda 32. skupščine družbe LIVAR, d.d. 3) Politika raznolikosti družbe LIVAR d.d.   [...]
07.12. 2021Aktualno / Za delničarjeVišje sodišče v Ljubljani je danes, dne 7.12.2021, dokončno potrdilo prisilno poravnave družbe LIVAR in zaključilo postopek. LIVAR je uspešno zaključil postopek finančnega prestrukturiranja v okviru upniške prisilne poravnave. Višje sodišče v Ljubljani je dne 7.12.2021 zavrnilo še zadnjo pritožbo enega izmed upnikov zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave, s čimer je postopek pravnomočno zaključen. LIVAR je v postopku dosegel finančno sanacijo in hkrati dobil tudi nove lastnike. Novi delničarji so postali posamezni upniki, ki so prenesli svoje terjatve v kapital družbe in prevzeli nove delnice. Večinska lastnika sta tako postala finančna upnika iz skupine AnaCap Financial Partners. V družbi se iskreno zahvaljujemo vsem poslovnim partnerjem, ki ste nam izkazali podporo in zaupanje v postopku. Veseli nas, da na tej osnovi lahko nadaljujemo uspešno livarsko zgodbo, ki jo potrjujemo tako s kvaliteto naših produktov, kakor tudi z uspešnim in stabilnim poslovanjem. Ne glede na zahtevne razmere na trgu, ko se srečujemo z enormno rastjo cen surovin in energentov, bo LIVAR uspešno zaključil tudi poslovno leto 2021 in bo predvidoma pomembno presegel zastavljene cilje. [...]
18.10. 2021Aktualno / Za delničarjeOkrožno sodišče v Ljubljani je dne 18.10.2021 izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave družbe LIVAR, d.d., ki sta jo predlagala največja upnika. Za sprejetje prisilne poravnave so glasovali upniki z 81,97% vseh glasovalnih pravic (za veljavnost je sicer potrebna vsaj 60% večina vseh glasovalnih pravic). V okviru alternativne ponudbe je 13 upnikov namesto poplačila izbralo možnost za prenos svojih terjatev na družbo v zameno za nove delnice družbe. Na tej osnovi so upniki na družbo prenesli skupno 5.102.676,16 EUR terjatev in dodatno vplačali 450.001 EUR novih denarnih vložkov. Vse obstoječe delnice družbe bodo s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave razveljavljene.  Upniki, ki so se odločili za prenos terjatev na družbo, bodo postali novi delničarji družbe. Okrožno sodišče je že pred tem zavrnilo ugovore štirih manjših upnikov zoper vodenje prisilne poravnave. Višje sodišče v Ljubljani je dne 21.9.2021 zavrnilo tudi vse pritožbe istih upnikov zoper sklep Okrožnega sodišča, s čimer so ugovori postali pravnomočno zavrnjeni. Postopki na podlagi navedenih ugovorov so sicer bistveno podaljšali postopek prisilne poravnave, ki se je začela januarja preteklega leta. Skupni znesek priznanih navadnih in pogojnih terjatev upnikov, na katere vpliva prisilna poravnava, znaša 9.252.445,74 EUR. Skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja bodo poplačane v višini 30% vrednosti (to je v znesku 2.775.733,72 EUR), v roku 6 let po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. V obdobju od začetka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo plačilo se te terjatve obrestujejo po 1% obrestni meri. Ob nastopu pravnomočnosti potrditve prisilne poravnave bo tako uspešno zaključen postopek finančnega prestrukturiranja družbe LIVAR, d.d., kot največje livarne železnih litin v Sloveniji. Nova finančna in lastniška struktura bo še okrepila konkurenčnost in strateški položaj družbe ter vzpostavila zdrave temelje za nadaljnji poslovni razvoj več kot 65-letne livarske tradicije v Ivančni Gorici in Črnomlju.  [...]
25.06. 2021Za delničarjeV postopku prisilne poravnave družbe LIVAR d.d. je sodišče odločilo še o edinem preostalem vsebinskem vprašanju in dne 23.6.2021 zavrnilo vse ugovore upnikov zoper vodenje prisilne poravnave. Že pred tem je Višje sodišče dokončno potrdilo veljavnost sklepov o dokapitalizaciji, ki jih je sprejel odbor ločitvenih upnikov. Glasovanje upnikov o potrditvi prisilne poravnave je zaključeno, in sicer je bila prisilna poravnava potrjena z 81,97 % vseh glasovalnih pravic upnikov. V postopku je 13 upnikov na dolžnika preneslo 5.102.676,16 EUR terjatev in vplačalo 450.001,00 EUR novih denarnih vložkov. Postopek prisilne poravnave bo zaključen z sklepom o potrditvi prisilne poravnave, ki ga bo sodišče predvidoma izdalo po zaključku pritožbenega postopka. S skorajšnjim zaključkom postopka prisilne poravnave bo LIVAR vzpostavil stabilno finančno strukturo, ki omogoča uspešno nadaljevanje livarske tradicije in družbeno odgovornega poslovanja. [...]
04.05. 2021Za delničarjeV postopku prisilne poravnave družbe LIVAR d.d. je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo veljavnost sklepa o dokapitalizaciji, ki je sestavni del naknadnega predloga prisilne poravnave. Višje sodišče je ugotovilo, da je izpodbijani sklep o dokapitalizaciji, kot ga je sprejel odbor ločitvenih upnikov, postal pravnomočen že dne 7.8.2020. Zato je razveljavilo odločbo sodišča nižje stopnje, ki je zadevni sklep o dokapitalizaciji na osnovi zahtevka skupine manjših upnikov razglasilo za ničen. Zahtevek navedenih upnikov je Višje sodišče v celoti zavrglo, odločitev sodišča glede veljavnosti sklepa o dokapitalizaciji pa je s tem dokončna. Naj spomnimo, ZA sprejem predloga prisilne poravnave je že glasovalo 81,8% glasovalnih pravic vseh upnikov (zahtevana je večina 6/10 glasovalnih pravic), proti predlogu je aktivno glasoval le en manjši upnik. Na osnovi sedaj dokončno potrjenega sklepa o dokapitalizaciji bo 14 upnikov, ki so podali izjavo za prenos svojih terjatev v skupni višini 5,1 mio EUR na dolžnika, po zaključku prisilne poravnave nadomestilo dosedanje delničarje družbe LIVAR. Prav tako sta predlagatelja postopka vpisala in vplačala dodaten denarni vložek v višini 450.001 EUR. Skupni učinek dokapitalizacije tako znaša 5,55 mio EUR. V prihodnjih mesecih se v družbi LIVAR nadejamo čimprejšnjega uspešnega zaključka postopka prisilne poravnave in s tem finančnega prestrukturiranja družbe, ki postavlja trdne temelje za nadaljnjo poslovno rast. [...]
05.02. 2021Za delničarjeNa podlagi poziva sodišča, ki vodi postopek prisilne poravnave nad družbo LIVAR d.d., so imeli upniki do dne 21.1.2021 možnost glasovati o sprejemu predloga prisilne poravnave. Kot je razvidno iz poročila predlagateljev z dne 4.2.2021, je ZA predlog prisilne poravnave glasovalo skupno 45 upnikov, ki predstavljajo 81,8% vseh glasovalnih pravic, medtem ko je proti predlogu glasoval le en upnik. To pomeni, da je bila predpisana večina za izglasovanje prisilne poravnave bistveno presežena (zakonski prag sicer znaša 6/10 vseh terjatev). Poleg tega se je 14 upnikov odločilo za prenos svojih terjatev v skupni višini 5,1 mio EUR na dolžnika (21% celotnega dolga, ki je predmet prestrukturiranja). Slednji upniki bodo ob pravnomočni potrditvi prisilne poravnave postali novi delničarji družbe (dosedanji delničarji izgubijo vse delniške pravice, ker družba ni bila sposobna v celoti poplačati svojih upnikov). Normalen potek in zaključek postopka prisilne poravnave sicer ovira nekorektno delovanje manjše skupine upnikov in delničarja s prevladujočim vplivom, ki  v postopku redno vlagajo različne neutemeljene ugovore in pritožbe, vključno z zahtevami po menjavi poslovodstva, upravitelja prisilne poravnave in izključitvi upnika predlagatelja prisilne poravnave iz odbora navadnih upnikov. Pri tem zavajajoče in neresnično zatrjujejo, da bo njihova aktivnost zagotovila večje poplačilo navadnih upnikov, dejansko pa so njihove aktivnosti usmerjeno zgolj v preprečitev izvedbe prisilne poravnave in sprožitev stečajnega postopka. V postopku ti upniku niso izkoristili niti možnosti za vstop v lastniški kapital, kar jasno izkazuje, da v resnici ne izražajo podpore družbi in ne verjamejo v njeno večjo vrednost, čeprav v svojih zahtevkih to povsem kontradiktorno in zavajajoče zatrjujejo. Pravi namen njihovega ravnanja je torej izključno povzročiti družbi škodo ter ji onemogočiti finančno prestrukturiranje in skorajšnje normalno delovanje. Na navedene zlorabe procesnih pravic s strani manjše skupine upnikov je opozoril tudi upravitelj prisilne poravnave v svojem izrednem poročilu z dne 2.2.2021. Sodišče prve stopnje je v postopku sicer razglasilo za neveljaven sklep o dokapitalizaciji, ki ga je sprejel odbor ločitvenih upnikov, vendar je pričakovati, da bo višje sodišče v nadaljevanju potrdilo veljavnost tega sklepa oziroma bo določilo način upoštevanja nadomestnega sklepa o dokapitalizaciji, ki so ga sprejeli ločitveni upniki. Ob pričakovani potrditvi predloga prisilne poravnave, kot ga je izglasovala velika večina upnikov, se nadejamo čimprejšnjega uspešnega zaključka postopka, ki bo družbi omogočil nadaljnjo poslovno rast in ponovno osredotočenost na osnovno dejavnost. Nekorektna ravnanja posameznih upnikov in delničarja s prevladujočim vplivom so sicer prispevala k nepotrebnemu podaljševanju postopka, vendar verjamemo, da bo v naslednjih mesecih sodišče rešilo vse pritožbe in dokončno potrdilo predlog finančnega prestrukturiranja. [...]
23.12. 2020Za delničarjeZAKLJUČNA FAZA POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE: POZIV UPNIKOM ZA GLASOVANJE O SPREJETJU PRISILNE PORAVNAVE   Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. decembra 2020 v postopku prisilne poravnave nad družbo LIVAR d.d. izdalo: POZIV UPNIKOM za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave in POZIV UPNIKOM za vpis in vplačilo novih delnic, vse na podlagi naknadnega predloga prisilne poravnave, kot sta ga vložila predlagatelja upniške prisilne poravnave. Upniki navadnih terjatev in upniki zavarovanih terjatev glasujejo o sprejetju prisilne poravnave na podlagi načrta finančnega prestrukturiranja z dne 23.6.2020. Upniki oddajo svoj glas preko priložene glasovnice, in sicer najkasneje v enomesečnem roku, to je do 21.1.2020. Glasovnice morajo prispeti na naslov sodišča (Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana) do izteka roka. Upniki v istem roku lahko tudi vpišejo in vplačajo delnice skladno z alternativno ponudbo za pretvorbo terjatev v deleže, na podlagi sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z dne 11.6.2020. Upniki vpišejo delnice v obliki priložene izjave, ki se prav tako posreduje na zgoraj navedeni naslov sodišča. Izjava o vpisu delnic nadomešča glasovnico iz prejšnjega odstavka. Glasovanje in potrditev predloga prisilne poravnave s strani upnikov predstavlja zadnji korak na poti uspešnega finančnega prestrukturiranja, ki bo LIVARJU omogočilo, da se ponovno osredotoči na uresničevanje svojega poslanstva in strategije najboljše livarne v regiji.   Prenos prilog: Glasovnica za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave Izjava o vpisu in vplačilu novih delnic [...]
04.06. 2020Za delničarjeOkrožno sodišče v Ljubljani je dne 22. maja 2020 izdalo sklep, s katerim je Robertu Žnidarju, Jožetu Kaligaru, Ani Ring Rupar in Urški Kump prepovedalo, da bi se predstavljali kot člani upravnega odbora družbe LIVAR ali sprejemali kakršnekoli sklepe na tej osnovi. Sklep o začasni odredbi se nanaša na skupščino družbe LIVAR, ki jo je sklical in izvedel delničar Robert Žnidar dne 12.06.2020 in na njej imenoval zgoraj navedene osebe za člane upravnega odbora družbe, brez da bi za to predhodno pridobil soglasje sodišča, skladno s 151.a členom ZFPPIPP. Sodišče je s tem sklepom prepovedalo, da bi družba štela kakršnakoli ravnanja navedenih oseb kot ravnanja članov upravnega odbora družbe. Višje sodišče v Ljubljani je dne 26. maja 2020 odločilo tudi o pritožbi delničarja Roberta Žnidarja zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 19. februarja 2020 podalo soglasje LIVARJU za najem likvidnostnega posojila za financiranje poslovanja v času prisilne poravnave v višini 1.800.000,00 EUR. Delničar je s pritožbo onemogočil družbi pridobitev likvidnostnega posojila v času, ko ga je ta najbolj potrebovala. Posledično je bil LIVAR v mesecu februarju in marcu 2020 prisiljen zmanjšati obseg proizvodnje in trpeti višje stroške poslovanja, kar je izrazito negativno vplivalo na dosežen poslovni rezultat v tem obdobju. Višje sodišče je pritožbo delničarja v celoti zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep Okrožnega sodišča. S tem se je ponovno potrdilo nekorektno ravnanje delničarja, ki  podaljšuje postopek finančne sanacije prezadolžene družbe. Po nedavni odločitvi Višjega sodišča v Ljubljani, ki je s sklepom kot neutemeljeno zavrnilo tudi pritožbo delničarja zoper sklep o začetku prisilne poravnave, se upniška prisilna poravnava sedaj lahko nadaljuje. Za LIVAR je dokončanje finančne in poslovne preobrazbe bistvenega pomena in predstavlja temelj za nadaljnje uspešno delovanje. [...]
26.05. 2020Za delničarjeDružba LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. skladno s 320. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja povzetek poročila posebne revizije, ki jo je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 9/2019 izvedel posebni revizor Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana. Posebni revizor je bil imenovan, da preveri posamezne posle družbe LIVAR v obdobju zadnjih 5 let (od maja 2014 do maja 2019). V času, ko so se izvajali konkretni posli, ki so bili predmet podrobnega pregleda glede na sklep sodišča, je družbo LIVAR vodil upravni odbor v sestavi Vojko Rovere, Jože Kaligaro in Jože Strmole, funkcijo izvršnega direktorja pa je opravljal Jože Kaligaro. Posebna revizija se ne nanaša na konkretne posle družbe iz obdobja, ko družbo vodi aktualno izvršno vodstvo, ki je funkcijo nastopilo z marcem 2019. Družba je posebnemu revizorju tekom postopka korektno in brez omejitev razkrila prav vse podatke in dokumentacijo, s katero razpolaga. Poročilo je posebni revizor predložil šele 14.02.2020, čeprav je sodišče s sklepom št. Ng 9/2019 rok za izvedbo posebne revizije postavilo do dne 30.09.2019. Družbi niso poznani razlogi, zakaj je posebni revizor tako dolgo odlašal s pripravo poročila posebne revizije. V času izvajanja posebne revizije je prišlo do pomembnih sprememb pri končnih lastnikih družbe LIVAR, saj je Vojko Rovere, član upravnega odbora, dne 04.11.2019 prodal svoj 100% delež v družbi, ki obvladuje VIMPRO d.o.o., odvetnici Petri Jereb, ki v postopkih v zvezi z družbo LIVAR zastopa delničarja Roberta Žnidarja. Dogovorjena prodajna cena za kontrolni delež v družbi, ki posredno obvladuje 4.551.957 delnic družbe LIVAR (to je 75-odstoni delež), je po podatkih iz sodnega registra znašala zgolj 1,00 EUR. Posebno revizijo po ZGD-1 je posebni revizor dolžan izvesti v skladu z mednarodnim standardom sorodnih storitev MSS 4400, ki se uporablja za posle opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Konkretno poročilo posebne revizije nasprotno ne vsebuje nobenih zagotovil upoštevanja navedenega strokovnega standarda, niti ne navaja drugih revizijskih standardov, ki bi bili upoštevani pri pripravi poročila. Ne glede na zakonsko omejitev dovoljenega obdobja pregleda posebne revizije na zadnjih 5 let (prvi odstavek 318. člena ZGD-1) in ne glede na konkretno časovno omejitev pregleda od maja 2014 dalje, posebni revizor ni upošteval postavljenih omejitev in je svoj pregled brez veljavne pravne podlage razširil tudi na obdobje pred majem 2014. V postopku priprave poročila je posebni revizor sodeloval s predlagateljem posebne revizije, delničarjem Robertom Žnidarjem, kar je neposredna kršitev revizijske dolžnosti nepristranskosti. Sodišče je s sklepom št. Ng 9/2019 naložilo posebnemu revizorju pregled naslednjih poslov družbe za obdobje od maja 2014 do maja 2019: danih poroštev za kredite, še posebej pridruženima družbama Jelšingrad Livar, a.d., Banja Luka in Topola Livar, a.d. – v stečaju, Topola; vodenja postopkov finančnega prestrukturiranja in refinanciranja; stroškov intelektualnih in osebnih storitev, še posebej glede poslov s povezanimi osebami; vseh stroškov z agencijami za posredovanje delovne sile. Kljub jasnim navodilom sodišča, na katera vprašanja mora posebni revizor odgovoriti v okviru posebne revizije, poročilo ne vsebuje zadostnih pojasnil in ne povzema ključnih dejstev zlasti glede naslednjih vprašanj, ki so pomembna za razumevanje finančnega položaja in preteklega poslovanja družbe: Dana poroštva za kredite – poročilo ne pojasni, zakaj je takratni upravni odbor pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligara od leta 2015 dalje odobril plačila tujih kreditov (to je kreditov družb Jelšingrad Livar, a.d., Banja Luka in Topola Livar, a.d. – v stečaju, Topola) v breme sredstev družbe LIVAR, pri tem pa ni dogovoril nobenega zavarovanja v korist družbe LIVAR za vračilo plačanih sredstev za tuj dolg. Posebej velja opozoriti, da je aktualno izvršno vodstvo nasprotno nemudoma po prevzemu vodenja družbe LIVAR uspelo prekiniti škodljivo prakso plačevanja tujih dolgov in doseglo, da družba Jelšingrad Livar sama odplačuje svoje kreditne obveznosti do bank. Vodenje postopka finančnega prestrukturiranja in financiranja – poročilo se izgone analizi dejstev in škode, ki je družbi LIVAR nastala v posledici poskusa managerskega odkupa, ki ga je neuspešno organizirala takratna vodstvena ekipa pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligar. Struktura managerskega odkupa je predvidevala izčrpavanje družbe LIVAR, saj naj bi se kredit za odkup odplačal izključno iz pričakovanih dobičkov družbe LIVAR. Prav tako se poročilo ne opredeli do analize dejstev in škode, ki je družbi LIVAR nastala, ker je takratno izvršno vodstvo pod vodstvom izvršnega direktorja Jožeta Kaligara v pogovorih za refinanciranje zavajalo banke, revizorje in navsezadnje vse relevantne deležnike, kakšno je resnično finančno stanje družbe LIVAR. Stroški intelektualnih in osebnih storitev – posebni revizor je v poročilu ugotovil sum posameznih neupravičenih plačil v korist člana upravnega odbora Vojka Rovereta in sum nepravilnosti pri vodenju posameznih projektov družbe LIVAR. Pri tem pa se je posebni revizor izognil analizi odgovornosti članov takratnega upravnega odbora, ki so očitno ravnali z nezadostno skrbnostjo, saj so dopuščali neupravičena plačila in potrjevali plačila zunanjim izvajalcem za storitve, ki so bile opravljene pomanjkljivo in je posledično družba močno preplačala dejansko vrednost storitve. Poslovanje z agencijami za posredovanje delovne sile – poročilo ne podaja analize ustreznosti pogodbenih cen za poslovanje z agencijami za posredovanje delovne sile, hkrati pa očitno zavajajoče podaja zaključke glede poslovanja samih agencij za posredovanje delovne sile. Povzetek ugotovitev posebnega revizorja je objavljen v prilogi, skupaj z relevantnimi navodili posebnemu revizorju iz sklepa sodišča in pojasnili aktualnega izvršnega vodstva družbe. Priloga: Povzetek poročila posebnega revizorja Ernst & Young [...]
12.05. 2020Za delničarjeDružba LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., pojasnjuje, da je skupščino družbe, ki je potekala dne 12.05.2020 zunaj prostorov družbe, sklical in organiziral delničar Robert Žnidar, ki obvladuje večino aktivnih glasovalnih pravic delničarjev družbe. LIVAR je trenutno v postopku upniške prisilne poravnave in izkazuje negativni kapital, pri čemer premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov, na katere učinkuje prisilna poravnava. Sanacija bo predvidoma izvedena z ukrepi finančnega prestrukturiranja v okviru prisilne poravnave, ki bodo vključevali povečanje osnovnega kapitala s prenosom dela terjatev upnikov v nove deleže in prestrukturiranje ostalih terjatev. Delničar je skupščino sklical na podlagi nepravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, zoper katerega je družba vložila pritožbo, ker sklic skupščine in predlagani sklepi nasprotujejo določilom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). O pritožbi Okrožno sodišče v Ljubljani še ni odločilo, ker zaradi epidemije Covid-19 tovrstni sodni postopki trenutno ne tečejo. Sklepi predmetne skupščine so v celoti neveljavni in brez kakršnihkoli pravnih učinkov, saj sklicatelj za njihov sprejem ni pridobil soglasja sodišča, ki vodi prisilno poravnavo, kot to zahteva 151.a člen ZFPPIPP. Na poslovanje in vodenje družbe LIVAR ter na potek postopka prisilne poravnave predmetna skupščina in na njej sprejeti sklepi nimajo nobenega vpliva. [...]
07.06. 2019Za delničarjePredlog dnevnega reda: 1) Sklic z dnevnim redom skupščine družbe 2) Predlogi sklepov za skupščino družbe   Dopolnitev dnevnega reda 29. skupščine družbe Livar – sporočilo delničarjem, zahteva delničarja, čistopis sklica 29. skupščine [...]

Arhiv: