Uspešen zaključek postopka prisilne poravnaveVišje sodišče v Ljubljani je danes, dne 7.12.2021, dokončno potrdilo prisilno poravnave družbe LIVAR in zaključilo postopek.

LIVAR je uspešno zaključil postopek finančnega prestrukturiranja v okviru upniške prisilne poravnave. Višje sodišče v Ljubljani je dne 7.12.2021 zavrnilo še zadnjo pritožbo enega izmed upnikov zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave, s čimer je postopek pravnomočno zaključen. LIVAR je v postopku dosegel finančno sanacijo in hkrati dobil tudi nove lastnike. Novi delničarji so postali posamezni upniki, ki so prenesli svoje terjatve v kapital družbe in prevzeli nove delnice. Večinska lastnika sta tako postala finančna upnika iz skupine AnaCap Financial Partners.

V družbi se iskreno zahvaljujemo vsem poslovnim partnerjem, ki ste nam izkazali podporo in zaupanje v postopku. Veseli nas, da na tej osnovi lahko nadaljujemo uspešno livarsko zgodbo, ki jo potrjujemo tako s kvaliteto naših produktov, kakor tudi z uspešnim in stabilnim poslovanjem. Ne glede na zahtevne razmere na trgu, ko se srečujemo z enormno rastjo cen surovin in energentov, bo LIVAR uspešno zaključil tudi poslovno leto 2021 in bo predvidoma pomembno presegel zastavljene cilje.