Podjetje Livar obstaja že od leta 1954 in je ena največjih livarn v Sloveniji. Zaposluje preko 750 ljudi v dveh livarnah in v dveh občinah. Je specializirana livarna za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne litine in mehansko obdelavo.


Livar_stavba_ivancna_gorica_mala

Glavne prednosti

2d_design

CELOVITA REŠITEV OD 2D NAČRTA DO KONČNEGA OBDELOVANCA

Livar ima celovite rešitve. Imamo lastno orodjarno, sposobnost litja sive in nodularne litine na dveh različnih lokacijah ter mehansko obdelovalnico. Tehnološki oddelek ima konstrukcijski in metalurški oddelek opremljen z najsodobnejšo tehnologijo. Sami narišemo in izdelamo orodje, sami ulijemo ulitek ter ga na koncu mehansko obdelamo. Vseskozi spremljamo proces z različnimi sistemi nadzora, kar nam omogoča celovit nadzor kakovosti nad proizvodnjo, finalizacijo, pakiranjem ter odpremo.

rapid_prototyping_360px

RAPID PROTOTYPING

Razpolagamo z najnovejšo tehnologijo, ki pomaga nam in kupcem do lažjih in hitrejših rešitev. Poleg vnaprejšnjega preverjanja kakovosti ulitka s pomočjo MAGMA SOFT programab ter naprednega računalniškega sistema ATAS za nadzor in stabilnost livnega procesa, nudimo našim kupcem tudi sistem hitrega ulivanja vzorčnih kosov. Kupci lahko dobijo testne ulitke že v 12 delovnih dneh.

racunalnik

HITRI DOBAVNI ROKI

V Livarju se zavedamo, da so hitri in pravočasni dobavni roki ključnega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti in uresničevanje zastavljenih ciljev. Transportne poti so logistično dobro integrirane, kar nam omogoča, da s pomočjo stalnih prevoznikov v zelo kratkem času dostavimo izdelke na dvorišča naših kupcev. Hitra odzivnost, prožnost, profesionalnost, prijaznost in znanje so prednosti in vrline, ki nam omogočajo, da je celoten logistični proces od naročila do dobave izpeljan v želenem času našega kupca.

orodjarna_mala

LASTNA ORODJARNA

Vemo, da le kakovostno livarsko orodje omogoča kakovosten ulitek. Zavedamo pa se tudi, da vsak kupec želi čim prej dobiti svoj ulitek, pa naj bo to nov ali pa le malenkostno spremenjen. Ravno zaradi tega ima Livar d. d. lastno orodjarno. Ne samo eno, ampak dve. Tako v Ivančni Gorici kot tudi v Črnomlju. Opremljeni smo s tremi sodobnimi CNC rezkalnimi stroji, s CNC stružnico in s preostalimi stroji in napravami, ki so potrebni za hitro izdelavo kvalitetnega livarskega orodja. Poleg strojev in naprav smo opremljeni tudi z znanjem in večletnimi izkušnjami. Tovrstna kombinacija znanja, izkušenj in moderne tehnologije izdelave livarskih orodij iz aluminija, ter sodelovanje s kupcem omogoča obojestransko zadovoljstvo.

mituyoyo_mala

NAPREDEN NADZOR KAKOVOSTI

Zagotavljanje in stalno izboljševanje procesov kakovosti v Livarju je osnovna naloga tako vodstva kot tudi vseh zaposlenih. Vsi smo zavezani k spremljanju učinkovitosti in uspešnosti uvedenih aktivnosti za zagotavljanje kakovosti na svojem področju ter prilagajanju postopkov novim spoznanjem s pomočjo naprednejše tehnologije. Livar kakovost izdelkov in storitev izkazuje s certifikati ISO 9001 (kakovost), IATF 16949 (avtomobilska industrija, ISO 14001 (ravnanje z okoljem), certifikatom Deutsche Bahn in drugimi.

CNC_stroj

HITRI RAZVOJNI ČASI

V Livarju se zavedamo, da so hitri razvojni časi in popolne informacije ključ do zadovoljstva naših strank. Naši naročniki se vse pogosteje srečujejo s kratkimi časovnimi roki dokončanja projektov. Naročila končnih kupcev so vse bolj zahtevna in pod pritiskom dobavnega časa. To nas sili, da kot uspešen poslovni partner oddamo ponudbe, izdelamo orodje in ulijemo vzorce ter jih po potrebi obdelamo v manj kot 7 tednih od dneva naročila. O fazah razvoja novega izdelka se vselej odkrito pogovarjamo s kupcem ter ga obveščamo o morebitnih odstopanjih. Podajanje informacij postaja tako ključnega pomena pri zagotavljanju transparentnosti in učinkovitosti lastnega napredka.