Zgodovina je naša učiteljica, z izkušnjami pa smo bogatejši za prilagajanja na spremembe, ki prihajajo jutri. Livar je bil in bo ostal jutri.

 

SEDANJOST


Livar_stavba_ivancna_gorica_mala-002

2015 – Livar preide z dvo- na enotirni način vodenja in ostaja največja livarna sive in nodularne litine v Sloveniji.

2014 – Proslava ob 60. obletnici delovanja družbe.

PRETEKLOST


2004 – Livar zažene najsodobnejšo proizvodnjo za sedem milijonov evrov. Proslava ob 50 obletnici Livarne in izdaja priložnostne publikacije ob tem jubileju. Livar ima že 23 prijavljenih inovacij, Metod Prus iz Livarja pa je razglašen za Inovatorja leta.

2002 – Uvedena taksa  za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin.

2000 – Začetek uporabe intraneta v družbi.

2001 – Prva inovacija v Livarju.

1998 – Ustanovljen Ekološki odbor v Livarju tako v Ivančni Gorici kot v Črnomlju. Izpusti v okolje se zmanjšajo.

1997 – Livar postane dobavitelj Revozu, ki proizvaja avtomobile za Renault in s tem pridobi certifikat EAQF 94.

1996 – Livar pridobi certifikat ISO 9002, uveden je bila tudi taksa za obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

1993 – Vztrajanje na cenovni politiki se je splačalo in Livar s kakovostjo in odzivnostjo prepriča dobavitelje in konča leto z dobičkom.

1995 – Livar najame podjetje Belt v Črnomlju in tako postane največja livarna v Sloveniji. Začne se tudi lastniško preoblikovanje in Livar postane delniška družba.

1992 – Ključno leto za Livarja, saj so zaradi cenovne politike podjetja usahnila naročila, predvsem s Hrvaške in povsem iz Bosne in Hercegovine. Hkrati je prišlo do nerealnega valutnega tečaja in pojava močne konkurence. Livar poslovno leto konča z izgubo.

1986 – Druga tehnološka investicija v razvoj Livarne.

1985 – Livarna dela z močjo 18 tisoč ton neto proizvodnje oziroma letne zmogljivosti.

1984 – Zgrajena poslovna stavba Livarja.

1981 – Dokončana industrijska hala Livarja.

1978 – Ustanovljena notranja enota Livarja za vzdrževanje in generalna popravila strojev in opreme.

1977 – Uspešno izveden referendum o združitvi v eno delovno  organizacijo pod sedanjami imenom Livar Ivančna Gorica.

1975 – Poleg stare je bila zgrajena nova livarna, najsodobnejša v Sloveniji, ki je imela kot prva uvedene elektro talilne agregate. Ta tehnologija je bila pozneje nadgrajena s tehnologijo DISMATIC, k je predstavljala pravo revolucijo. Prva investicija v tehnološki razvoj Livarne.

1974 – Livar ima 360 zaposlenih in 50 ton neto proizvodnje na zaposlenega.

1972 – Zgrajen je bil prvi lastni daljnovod v dolžini 15 kilometrov, ki je omogočal prenos elektrike  preko 18 MW, kar je bilo dvakrat več, kot so bile potrebe proizvodnje.

1969 – Izvedena prva rekonstrukcija podjetja Livar in uvedena sodobnejša tehnologija dela.

1965 – Sanacija obstoječe livarne Agroservisa (predhodnik Livarja) s 108 zaposlenimi delavci, ki so letno proizvedli 500 ton neto proizvodnje oziroma manj kot pet ton na zaposlenega letno.

1962 – Na stavbi industrijskega montažnega podjetja Livar v Ivančni gorici je vzidana spominska plošča. Plošča je vzidana v spomin na prve sestanke aktivistov OF v teh prostorih v letih 1941-1942 ter na zaprisego pripadnikov narodne zaščite tega kraja spomladi 1942. Pobudo za postavitev spominske plošče je dal krajevni odbor ZB NOV Ivančna gorica. Odkrili so jo 4. 6. 1962.

1960 – Začetek gradnje namenske hale za livarsko dejavnost.

1955 – Prva uradna otvoritev livarne je bila 8. januarja.

1954 – Začetki livarstva v Ivančni Gorici segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila 8. septembra 1954 prvič zakurjena kupolna peč.  Zgodilo se je v majhni obrtni delavnici Franca Kalarja po 63 letih, kar so na Dvoru pri Žužemberku ugasnile stare železarske peči.

1796 – V Auerspergovi železarni Dvor pri Žužemberku je delovala livarna in je veljala za enega največjih industrijskih obratov na Slovenskem v 19. stoletju. Usmerjena je bila v železolivarstvo in je bila do sredine stoletja edina na našem ozemlju, ki je izdelovala predmete takoimenovanega umetniškega liva. Tradicija zdajšnjega Livarja je neposredno  povezana tudi z večstoletno zgodovino livarstva v

 

Zgodovina_livarne_1

Zgodovina_livarne_2

Zgodovina_livarne_3

Zgodovina_livarne_4

Zgodovina_livarne_5

 

PRIHODNOST


VIZIJA

Hitra odzivnost, prožnost, profesionalnost, prijaznost in znanje so prednosti in vrline ter vizija, kako mora družba poslovati tudi v prihodnje. Nadgrajevali bomo znanje, pridobivali izkušnje, vse pa je naslonjeno na močno tradicijo in specialno livarsko znanje, kar se kaže v visoki prilagodljivosti poslovanja in celovitosti ponudbe v prihodnje.

 

 

POSLANSTVO

Poslovna odličnost, inovativnost in nadzorovana poslovna rast, so cilji, ki jih zasleduje Livar. Še napej bomo zaposlenim prijazna družba, okoljevarstveno ozaveščena tovarna, ki skupaj z dobavitelji sodeluje pri razvoju okolju prijaznih materialov. Smo tudi družbeno odgovorna družba. Vse to so maksime Livarja iz Ivančne Gorice.

drevo malo