Ustvarjamo in razporejamo znanje.
Preteklost nam je dala nekaj, na kar se lahko opremo. Sedanjost in prihodnost pa sta usmerjeni v razvoj in iskanje znanja.


Z izobraževanjem zaposlenih razvijamo in izboljšujemo delovne procese in posameznika. Zaposleni obiskujejo izobraževanja in seminarje s področja novosti na vseh ključnih področjih. Poseben poudarek dajemo prenosu znanja z Livarjevim učnim načrtom ter ostalimi oblikami internih izobraževanj in delavnic.

Spremljamo in nagrajujemo inovativnost, ki je odraz talentiranih in pogumnih sodelavcev.

Povezujemo se z različnimi fakultetami na področju razvojne dejavnosti kot tudi s srednjimi šolami. Študentom in dijakom omogočamo spoznavanje delovnega procesa, ki ga opravljajo v okviru delovne prakse. Livar sofinancira zaposlenim študij ob delu na dodiplomskem in doktorskem študiju na področjih, ki so zanj strateškega pomena.