Sodišče v postopku prisilne poravnave zavrnilo vse preostale ugovoreV postopku prisilne poravnave družbe LIVAR d.d. je sodišče odločilo še o edinem preostalem vsebinskem vprašanju in dne 23.6.2021 zavrnilo vse ugovore upnikov zoper vodenje prisilne poravnave.

Že pred tem je Višje sodišče dokončno potrdilo veljavnost sklepov o dokapitalizaciji, ki jih je sprejel odbor ločitvenih upnikov.

Glasovanje upnikov o potrditvi prisilne poravnave je zaključeno, in sicer je bila prisilna poravnava potrjena z 81,97 % vseh glasovalnih pravic upnikov. V postopku je 13 upnikov na dolžnika preneslo 5.102.676,16 EUR terjatev in vplačalo 450.001,00 EUR novih denarnih vložkov.

Postopek prisilne poravnave bo zaključen z sklepom o potrditvi prisilne poravnave, ki ga bo sodišče predvidoma izdalo po zaključku pritožbenega postopka.

S skorajšnjim zaključkom postopka prisilne poravnave bo LIVAR vzpostavil stabilno finančno strukturo, ki omogoča uspešno nadaljevanje livarske tradicije in družbeno odgovornega poslovanja.