Višje sodišče potrdilo veljavnost sklepa o dokapitalizacijiV postopku prisilne poravnave družbe LIVAR d.d. je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo veljavnost sklepa o dokapitalizaciji, ki je sestavni del naknadnega predloga prisilne poravnave.

Višje sodišče je ugotovilo, da je izpodbijani sklep o dokapitalizaciji, kot ga je sprejel odbor ločitvenih upnikov, postal pravnomočen že dne 7.8.2020. Zato je razveljavilo odločbo sodišča nižje stopnje, ki je zadevni sklep o dokapitalizaciji na osnovi zahtevka skupine manjših upnikov razglasilo za ničen. Zahtevek navedenih upnikov je Višje sodišče v celoti zavrglo, odločitev sodišča glede veljavnosti sklepa o dokapitalizaciji pa je s tem dokončna.

Naj spomnimo, ZA sprejem predloga prisilne poravnave je že glasovalo 81,8% glasovalnih pravic vseh upnikov (zahtevana je večina 6/10 glasovalnih pravic), proti predlogu je aktivno glasoval le en manjši upnik. Na osnovi sedaj dokončno potrjenega sklepa o dokapitalizaciji bo 14 upnikov, ki so podali izjavo za prenos svojih terjatev v skupni višini 5,1 mio EUR na dolžnika, po zaključku prisilne poravnave nadomestilo dosedanje delničarje družbe LIVAR. Prav tako sta predlagatelja postopka vpisala in vplačala dodaten denarni vložek v višini 450.001 EUR. Skupni učinek dokapitalizacije tako znaša 5,55 mio EUR.

V prihodnjih mesecih se v družbi LIVAR nadejamo čimprejšnjega uspešnega zaključka postopka prisilne poravnave in s tem finančnega prestrukturiranja družbe, ki postavlja trdne temelje za nadaljnjo poslovno rast.