Poziv upnikom za glasovanje o sprejetju prisilne poravnaveZAKLJUČNA FAZA POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE:

POZIV UPNIKOM ZA GLASOVANJE O SPREJETJU PRISILNE PORAVNAVE

 

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. decembra 2020 v postopku prisilne poravnave nad družbo LIVAR d.d. izdalo:

  • POZIV UPNIKOM za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave in
  • POZIV UPNIKOM za vpis in vplačilo novih delnic,

vse na podlagi naknadnega predloga prisilne poravnave, kot sta ga vložila predlagatelja upniške prisilne poravnave.

Upniki navadnih terjatev in upniki zavarovanih terjatev glasujejo o sprejetju prisilne poravnave na podlagi načrta finančnega prestrukturiranja z dne 23.6.2020. Upniki oddajo svoj glas preko priložene glasovnice, in sicer najkasneje v enomesečnem roku, to je do 21.1.2020. Glasovnice morajo prispeti na naslov sodišča (Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana) do izteka roka.

Upniki v istem roku lahko tudi vpišejo in vplačajo delnice skladno z alternativno ponudbo za pretvorbo terjatev v deleže, na podlagi sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z dne 11.6.2020. Upniki vpišejo delnice v obliki priložene izjave, ki se prav tako posreduje na zgoraj navedeni naslov sodišča. Izjava o vpisu delnic nadomešča glasovnico iz prejšnjega odstavka.

Glasovanje in potrditev predloga prisilne poravnave s strani upnikov predstavlja zadnji korak na poti uspešnega finančnega prestrukturiranja, ki bo LIVARJU omogočilo, da se ponovno osredotoči na uresničevanje svojega poslanstva in strategije najboljše livarne v regiji.

 

Prenos prilog:

Glasovnica za glasovanje o sprejetju prisilne poravnave

Izjava o vpisu in vplačilu novih delnic