Upniki z veliko večino potrdili predlog prisilne poravnaveNa podlagi poziva sodišča, ki vodi postopek prisilne poravnave nad družbo LIVAR d.d., so imeli upniki do dne 21.1.2021 možnost glasovati o sprejemu predloga prisilne poravnave.

Kot je razvidno iz poročila predlagateljev z dne 4.2.2021, je ZA predlog prisilne poravnave glasovalo skupno 45 upnikov, ki predstavljajo 81,8% vseh glasovalnih pravic, medtem ko je proti predlogu glasoval le en upnik. To pomeni, da je bila predpisana večina za izglasovanje prisilne poravnave bistveno presežena (zakonski prag sicer znaša 6/10 vseh terjatev). Poleg tega se je 14 upnikov odločilo za prenos svojih terjatev v skupni višini 5,1 mio EUR na dolžnika (21% celotnega dolga, ki je predmet prestrukturiranja). Slednji upniki bodo ob pravnomočni potrditvi prisilne poravnave postali novi delničarji družbe (dosedanji delničarji izgubijo vse delniške pravice, ker družba ni bila sposobna v celoti poplačati svojih upnikov).

Normalen potek in zaključek postopka prisilne poravnave sicer ovira nekorektno delovanje manjše skupine upnikov in delničarja s prevladujočim vplivom, ki  v postopku redno vlagajo različne neutemeljene ugovore in pritožbe, vključno z zahtevami po menjavi poslovodstva, upravitelja prisilne poravnave in izključitvi upnika predlagatelja prisilne poravnave iz odbora navadnih upnikov. Pri tem zavajajoče in neresnično zatrjujejo, da bo njihova aktivnost zagotovila večje poplačilo navadnih upnikov, dejansko pa so njihove aktivnosti usmerjeno zgolj v preprečitev izvedbe prisilne poravnave in sprožitev stečajnega postopka. V postopku ti upniku niso izkoristili niti možnosti za vstop v lastniški kapital, kar jasno izkazuje, da v resnici ne izražajo podpore družbi in ne verjamejo v njeno večjo vrednost, čeprav v svojih zahtevkih to povsem kontradiktorno in zavajajoče zatrjujejo. Pravi namen njihovega ravnanja je torej izključno povzročiti družbi škodo ter ji onemogočiti finančno prestrukturiranje in skorajšnje normalno delovanje.

Na navedene zlorabe procesnih pravic s strani manjše skupine upnikov je opozoril tudi upravitelj prisilne poravnave v svojem izrednem poročilu z dne 2.2.2021. Sodišče prve stopnje je v postopku sicer razglasilo za neveljaven sklep o dokapitalizaciji, ki ga je sprejel odbor ločitvenih upnikov, vendar je pričakovati, da bo višje sodišče v nadaljevanju potrdilo veljavnost tega sklepa oziroma bo določilo način upoštevanja nadomestnega sklepa o dokapitalizaciji, ki so ga sprejeli ločitveni upniki.

Ob pričakovani potrditvi predloga prisilne poravnave, kot ga je izglasovala velika večina upnikov, se nadejamo čimprejšnjega uspešnega zaključka postopka, ki bo družbi omogočil nadaljnjo poslovno rast in ponovno osredotočenost na osnovno dejavnost. Nekorektna ravnanja posameznih upnikov in delničarja s prevladujočim vplivom so sicer prispevala k nepotrebnemu podaljševanju postopka, vendar verjamemo, da bo v naslednjih mesecih sodišče rešilo vse pritožbe in dokončno potrdilo predlog finančnega prestrukturiranja.