Projekt obnove in posodobitve priprave peska v PC Ivančna GoricaObstoječa priprava peska na lokaciji Ivančna Gorica je bila postavljena leta 1986. Čeprav sta bili v njeni dolgoletni zgodovini izvedeni dve pomembnejši posodobitvi – zamenjava mokrih filtrov s suhim in prenos funkcij tehtanja in vlaženja na dveh mešalcih na krmilnik, je bila zmogljivost opreme nezadostna glede na povečana naročila in z njimi povezane zahteve kupcev.

V predhodnih letih smo izvedli niz aktivnosti za obnovo oz. posodobitev priprave peska, po usklajevanju z različnimi ponudniki, smo kot tehnično najbolj ustreznega izbrali podjetje Siapro d.o.o., s katerim je bila v začetku maja podpisana pogodba o sodelovanju.

Obnova in posodobitev priprave peska predvideva izgradnjo nove stavbe in obsežna investicija v nakup opreme, ki vključuje hladilnik peska, dva mešalca z laboratorijem (vsaka šarža peska bo kontrolirana) in napravo za regeneracijo starega peska. Postavitev opreme v ločenem prizidku nam omogoča postavitev in preizkus večine opreme brez večjih vplivov na proizvodni postopek in možnost obratovanja obstoječe opreme vse do nadgradnje. Zaenkrat je predvideno, da se povezavo obstoječih in novih trakov za dobavo in povratek peska izvede v času rednega pol-letnega remonta ob zaključku leta 2017.

V trenutni fazi je končana temeljna betonska plošča, po 20. oktobru 2017 pa se začnejo dela postavitve montažne hale in sprotna montaža opreme. Opravili smo pred-prevzem mešalcev Simpson, v naslednjih tednih sledijo še hladilniki in naprave za regeneracijo peska. Izdelani in pripravljeni za montažo so tudi silosi za novi pesek, bentonit in črnino.

Zaščiteno gradbišče ob pripravi peska

 

V sklopu aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta zagotovili v družbi Livar d.d., je naročena transformatorska postaja in pričetek aktivnosti za dovod električnega kabla iz glavne transformatorske postaje. Izvedena je bila prestavitev vodovodnega omrežja in izvedba instalacije za dovod vode v novo pripravo peska. Obenem potekajo dela za prestavitev dovoda kompresorskega zraka.

Večje poročilo s študijo primera o celotni investiciji ter končnih pridobitvah za naš tehnološki proces, lahko pričakujete ob zaključku del, predvidoma v januarju 2018.