Nova filtrirna naprava v oddelku finalizacijeV oddelku finalizacije proizvodne enote Črnomelj zaključujemo zamenjavo starih filtrskih sistemov s sodobno, tehnološko napredno rešitvijo. Dosedanji način odpraševanja peskalnih in brusilnih strojev je temeljil na starih sistemih odpraševanja s tremi filtri postavljenimi v samem proizvodnem prostoru ter z enim zunanjim vrečastim filtrom.

Nov koncept odpraševanja temelji na dveh vrečastih filtrih s skupnim izpustom, pri katerih je prvi filter kapacitete 75.000 m3/h namenjen odpraševanju peskalnih strojev, drugi filter kapacitete 64.000 m3/h pa bo poskrbel za odpraševanje vseh brusilnih strojev. Prvi filter, na katerem je priključenih sedem peskalnih strojev, je v obratovanju od začetka letošnjega leta. Drugi filter, ki bo odsesaval 10 visečih in 12 stabilnih brusov ter 6 brusnih avtomatov bo postavljen do konca februarja, v prehodnem obdobju bodo aktivni obstoječi notranji filtri.

Glavne koristi novega sistema so boljša ventilacija, manjši hrup delovanja naprave ter kontinuiran nadzor emisij v okolje (naprava, ki kontinuirano meri količino prašnih delcev v izpustu). Delovanje nove filtrirne naprave je v oddelku finalizacije bistveno izboljšalo delovne pogoje in počutje zaposlenih.

 

Filter-Crnomelj