Livar postavlja novo vodstveno ekipoUpravni odbor družbe LIVAR d.d., Ivančna Gorica je na seji dne 22. februarja 2019 za novega izvršnega direktorja družbe imenoval dr. Roka Rozmana, dosedanjega predsednika upravnega odbora. Vodenje upravnega odbora je ponovno prevzel Vojko Rovere, ki je v vmesnem obdobju opravljal funkcijo začasnega izvršnega direktorja. Imenovanja so stopila v veljavo dne 1. marca 2019.

Upravni odbor je s tem začel uresničevati strategijo postavitve nove vodstvene ekipe, ki bo v prihodnjem obdobju vodila Livar in usmerjala njegovo poslovno prestrukturiranje. Dr. Rozman je strokovnjak za področje prestrukturiranj, z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami, v upravnem odboru družbe pa deluje od maja 2018. V naslednjih tednih bo najožja vodstvena ekipa dopolnjena predvidoma še z dvema članoma.

Poslovno in finančno prestrukturiranje družbe se je pričelo s koncem leta 2012 in na tej osnovi so bili postavljeni temelji uspešnega razvoja. V preteklem letu družba ni dosegla pričakovanih rezultatov, predvsem pa izvršno vodstvo ni opravičilo zaupanja notranjih in zunanjih deležnikov, zato je upravni odbor sprejel odločitev o postavitvi nove vodstvene ekipe.

Osrednji cilj upravnega odbora in nove vodstvene ekipe je zagotoviti dolgoročno uspešno poslovanje Livarja, kot odlične, zanesljive, razvojno naravnane in družbeno odgovorne družbe, ki jo povezuje odgovoren ODNOS do zaposlenih in vseh njenih deležnikov.

 

Livar d.d.

Upravni odbor