UPORABA NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V PROIZVODNEM PROCESUZelo ponosni smo, da je Livar v ekipi Mitja Škrbec, Izidor Švajger in Maša Ravbar zmagal na razpisu CIRCI s svojim projektom. Cilj le-tega je razvoj posebnih briketov, izdelanih z inovativno in okolju prijazno tehnologijo briketiranja iz 5 stranskih materialov, ki nastajajo v proizvodnji Livarja in norveškega partnerja Elkem.

V sklopu projekta se odvijajo pomembne aktivnosti v našem obratu v Črnomlju.

Glavni cilj projekta je razvoj novega tehnološkega postopka zalaganja kupolne peči, s katerim zasledujemo doseganje trajnostnih ciljev – ponovna uporaba (Reuse), zmanjševanje porabe (Reduce), reciklaža (Recycle), kot tudi izboljšanje učinkovitosti procesa taljenja.

Izdelava briketov iz ti. stranskih materialov, ki nastajajo v naših proizvodnih procesih omogoča izboljševanje tehnološkega procesa taljenja. Po uspešno opravljenih laboratorijskih testiranjih briketiranja različnih sestav mešanic, se v Črnomlju izvaja pilotno briketiranje ostružkov litine iz obrata mehanske obdelave, dodatkov prahu in delcev železa iz procesa brušenja ter potrebnega deleža frakcij ferolegur. Briketiranje mešanic se izvaja na industrijski briketirki nemškega proizvajalca RUF. Prvi rezultati so vzpodbudni in nadejamo se uspešnega zaključka sofinanciranega projekta.