TEČAJ PRVE POMOČIŽe vso zgodovino si ljudje prizadevamo obvladovati poškodbe, zastrupitve in bolezni. Iz te želje se je razvila medicina kot znanost in iz nje izhajajoči napotki za Prvo pomoč.

Znanje iz Prve pomoči je potrebno stalno posodabljati. Slednja ne pomeni zgolj neposredne oskrbe poškodovanih, zastrupljenih in nenadoma zbolelih. Implicira tudi obliko medčloveške pomoči in solidarnosti.

V kovinski industriji in livarstvu je tveganje za nastanek različnih poškodb in bolezenskih stanj (kot npr. toplotni udar), zaradi prisotnosti visokih temperatur zelo visoko. S ciljem osvežitve znanja smo zato organizirali tečaj Prve pomoči, ki se ga je udeležilo 16 naših zaposlenih na lokaciji IVG, da bodo ob nastanku izrednih dogodkov znali ustrezno ukrepati.