Sistem stalnih izboljšav – GRAFITKIVsakodnevno se srečujemo z mnogimi težavami, bodisi v službi ali pa doma. Ritem današnjega časa nas sili v to, da stalno iščemo rešitve naših problemov in težav. Kakor za posameznika isto velja tudi za podjetja. Izboljšave v podjetjih so v modernem svetu stalna praksa, tako v javnem kakor tudi zasebnem sektorju in so del sistema vitke proizvodnje. Zavedati se moramo, da smo zaposleni s svojimi koristnimi predlogi ključnega pomena, ko govorimo o zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Sistem stalnih izboljšav izvira iz Japonskega avtomobilskega koncerna Toyota, v originalu pa je metoda poimenovana KAIZEN (KAI – sprememba, ZEN – na bolje) – torej sprememba na bolje. Ideje se v glavi posameznika rodijo vsak dan. Tudi najbolj nesmiselne ideje so lahko za podjetje ključnega pomena. Vsak zaposleni lahko s svojo idejo pripomore k izboljšanju kakovosti proizvodov, lažjemu in varnejšemu delu, predvsem pa pripomore k konkurenčnosti našega podjetja na trgu.

Tudi naše podjetje ima sistem stalnih izboljšav – imenujemo ga GRAFITKI. Livarjev sistem je trenutno v prenovi, vendar rdeča nit sistema ostaja ista. Vsak delavec najbolje pozna prednosti in slabosti v svojem delovnem okolju, zato ga lahko tudi najbolje izboljšuje.