Skupni razvoj nosilca pri valjarju za podjetje Dynapac/Atlas Copco

2D Načrt/ 3D ulitek (Osnova)

2D Načrt/ 3D ulitek: Kupec dostavi 2D/3D načrt, ki je osnova kvalitetne ponudbe. Osnovni podatki ki jih potrebujemo so: kvaliteta materiala, dimenzije, letne količine, tolerance, posebne zahteve,…

Screenshot 2014-09-11 15.12.07

Sodelovanje:

Naročnikom želimo biti razvoja livarna, skupaj iščemo rešitve za bolj konkurenčen izdelek. Dimenzije iz 2D/3D načrta običajno niso dokončne, zato v dogovoru zagotavljamo podporo pri razvoju novih izdelkov in orodij ter jim svetujemo pri konstrukcijskih rešitvah njihovih izdelkov.

84GOP2OAKR


Izvedba CAD/CAE tehnologije, konstrukcija livnih sistemov, jedrovnikov…

Možnost 3D modeliranja in izvajanja numeričnih simulacij litja in strjevanja je pomembna konkurenčna prednost Livarja. Na podlagi rezultatov pogosto predlagamo naročnikom optimizacijo geometrije. Želje poskušamo pripeljati v realnost.

Screenshot 2014-09-11 15.12.29
Screenshot 2014-09-11 15.12.34

CAE tehnologija/Orodjarna in 3D scanning

Posedujemo svoj orodjarski center, kakršne koli dogovorjene spremembe na orodjih lahko izvedemo hitro in učinkovito.

Screenshot 2014-09-11 15.12.59

Screenshot 2014-09-11 15.12.52


Avtomatsko formanje v bentonitne peščene mešamnice/litje vzorcev

Screenshot 2014-09-11 15.13.08

Aplikacija ulitka

Naši ulitki so integrirani v najzahtevnejše sklope strojegradnje, železniške in ostale industrije. Le z intenzivnim medsebojnim sodelovanjem lahko dosegamo nadpovprečne rezultate.

Screenshot 2014-09-11 15.13.30


Skupen razvoj

Screenshot 2014-09-11 15.13.41


Če želite sodelovati z nami na podobnih projektih nas kontaktirajte: