PRESOJA KOMUNALNEGA PROGRAMAV mesecu avgustu sta bili uspešno izvedeni dve presoji komunalnega programa s strani Zavoda za gradbeništvo – ZAG in VIK-HR. Namen rednega nadzora kanalskih pokrovov, rešetk in pripadajočih okvirjev proizvedenih na obeh lokacijah v Ivančni Gorici in Črnomlju je potrditi nespremenljivost njihovih lastnosti po zahtevah standarda SIST EN 124-2:2015. To pomeni, da se tekom življenjske dobe proizvoda njegove lastnosti  bistveno ne spremenijo in je le-ta varen za uporabo.

S strani presojevalcev sta bili obiskani obe lokaciji, kjer so pregledali proces kontrole proizvodnje in dokumentacijo. Dokončna potrditev ustreznosti proizvoda je bila potrjena z dinamičnim obremenitvenim preizkusom v testni komori na lokaciji livarne Črnomelj. S certifikatom potrjujemo, da Livarji proizvajamo ustrezne in varne produkte za komunalni program.