Prenova kulture vodenjaPodročje vodenja je tisto, ki običajno ustvarja razliko med uspešnimi in odličnimi podjetji. Tudi v Livarju se v zadnjem obdobju usmerjamo v razvoj vodstvenih veščin. Kakšen naj bi pravzaprav bil odličen vodja? Odgovor je večplasten, zagotovo pa gre za človeka, ki išče in razvija potencial v procesih in sodelavcih. Z namenom pridobitve novega znanja na področju vodenja, smo se odločili, da vodjem ponudimo poglobljene delavnice iz treh področjih vodenja:

  • vodstvene vloge in identitete vodje,
  • komunikacije,
  • prezentiranja in učinkovitega vodenje sestankov.

 

S ciljem prenove kulture vodenja, bomo z vsebinami na področju vodenja nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

 

»Osebno zelo pozdravljam odločitev podjetja LIVAR, da je prepoznalo pomembnost koncepta voditeljstva. Delavnica na temo voditeljstva, ki sem se jo udeležil, mi je odprla pogled v razumevanje zakonitosti in veščine voditeljstva ter lastnosti, ki naj bi jih voditelj imel. Izvedel sem npr., da je avtoriteta, k izhaja iz socialne moči voditeljstva, veliko bolj pomembna in učinkovita pri vodenju kot tista, ki izhaja iz formalne moči, seveda pa jo je težje pridobiti in ohranjati. Informacije pridobljene na delavnici bom vsekakor s pridom uporabljal tudi pri svojem delu.«

Bogdan Dular, koordinator projektov Roadmap 2020+, KAM