Potrditev sklepa o začetku prisilne poravnaveVišje sodišče v Ljubljani je dne 21. maja 2020 zavrnilo pritožbo delničarja Roberta Žnidarja in potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani začetku prisilne poravnave nad družbo LIVAR, ki je s tem postal pravnomočen.

Sodišče je vse očitke delničarja Roberta Žnidarja o neobstoju pogojev za vodenje prisilne poravnave, o neustavnosti ureditve upniške prisilne poravnave, o pomanjkljivem informiranju ter špekulacije delničarja glede zlorabe pravic upnikov v celoti zavrnilo kot neutemeljene.

Ob tem je sodišče pojasnilo, da v trenutku nastopa insolventnosti podjetja stopijo v ospredje interesi upnikov, ki postanejo nadrejeni interesom lastnikov podjetja. Interese lastnikov je zato dovoljeno uresničevati samo v obsegu, v katerem niso ogroženi interesi upnikov, da prejmejo plačilo svojih terjatev v največjem (mogočem) deležu. Gre za tako imenovano načelo absolutne prednosti upnikov, ki velja za insolventna podjetja.

Največja upnika, kot predlagatelja postopka prisilne poravnave, sta sicer dolžna predložiti naknadni predlog prisilne poravnave do 23. junija 2020.