POGOJI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV, ZBRANIH PREKO SPLETNE STRANI DRUŽBE LIVAR, D.D.

v skladu s 13. členom Splošne uredba o varstvu podatkov (GDPR)

 

V družbi LIVAR, d.d. stremimo k nenehnemu izboljšanju svojih procesov, ker želimo, da v največji možni meri ustrezajo našim in vašim interesom. Komuniciranje preko naše spletne strani nam omogoča hitrejše in boljše prilagajanje našim potrebam, vam pa omogoča učinkovitejšo komunikacijo z nami in boljšo uporabniško izkušnjo.

 

Predmetni pogoji varstva osebnih podatkov se uporabljajo za posameznike, ki nam preko spletne stani posredujejo svoje osebne podatke, in sicer za (i) posameznike, ki se prijavljajo na objavljen oglas za prosto delovno mesto, (ii) posameznike, ki samoiniciativno pošiljajo ponudbe za zaposlitev in (iii) posameznike, ki prek spletnega obrazca pošiljajo svoja povpraševanja ali ponudbe, vezane na storitve družbe LIVAR, d.d. V kolikor spletni obrazec posreduje pravna oseba, se pogoji varstva osebnih podatkov ne nanašajo neposredno nanjo, temveč na posameznike, katerih osebni podatki so bili družbi LIVAR, d.d. posredovani.

 

Ker tako kadrovski kot prodajni in nabavni procesi preko spletne strani potekajo na osnovi zbiranja in obdelave določenih osebnih podatkov, varovanje le-teh in s tem varovanje zasebnosti posameznikov smatramo kot eno najpomembnejših vodil. V nadaljevanju vam podajamo pomembne informacije o tem, kateri vaši osebni podatki so zbrani preko obrazcev na spletni strani, s kakšnim namenom ter kakšne so vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov.

 

Osebne podatke skrbno hranimo in varujemo, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Z osebnimi podatki ravnamo skrajno zaupno in jih varujemo pred dostopom neupravičenih tretjih oseb. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo, posojamo ali prodajamo tretjim osebam, tujim državam ali mednarodnim organizacijami brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve. V vseh primerih poskrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe ter osebne podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

 

***

 

Upravljavec osebnih podatkov:

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43

1295 Ivančna Gorica

 

Za vprašanja, vezana na varstvo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na

Pravna pisarna družbe LIVAR, d.d.

masa.plesko@livar.si

Mob. tel. št.:00 386 51 688 421

 

Osebni podatki, ki so predmet zbiranja in obdelave ter namen zbiranja teh osebnih podatkov:

 

Preko spletnih obrazcev se zbirajo zgolj najbolj nujni osebni podatki, potrebni za uresničitev posameznega namena zbiranja osebnih podatkov.

Preko kadrovskega spletnega obrazca se zbirajo najbolj nujni osebni podatki, potrebni za namen izvedbe kadrovanja preko spletne strani, kot so to ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, delovno mesto na katero se prijavljate, posredovani dokumenti, kot so življenjepis (iz katerega lahko izhajajo podatki o formalni izobrazbi, delovnih izkušnjah, kompetencah in drugih znanjih, in druge po želji kandidata za zasedbo delovnega mesta), pisma, spričevala, fotografije za prijavo in drugo, kar posameznik vnese v obrazec za prijavo na delovno mesto. Navedeni osebni podatki se zbirajo z namenom vodenja kadrovskih in zaposlitvenih postopkov. Na podlagi posredovanih osebnih podatkov vas uvrstimo v postopek kadrovanja, povabimo na razgovor, pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če ste v razpisnem postopku izbrani.

 

Preko splošnega spletnega obrazca se zbirajo najbolj nujni osebni podatki, potrebni za namen izvedbe prodajnega procesa družbe LIVAR. d.d., kot so to ime, priimek, elektronski naslov in povpraševanje posameznika. Navedeni osebni podatki se zbirajo za namene obdelave vašega povpraševanja in posredovanja ponudbe naših storitev.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 

Osebne podatke, ki ste jih vnesli prek spletnih obrazcev, obdelujemo na podlagi vašega soglasja.

Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete in zahtevate anonimizacijo, na način, da nam pošljete
e-sporočilo na info@livar.si ali na naslov Družba LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

 

Dostop do vaših osebnih podatkov, posredovanih preko kadrovskega spletnega obrazca, imajo samo zaposleni v Sektorju za vodenje kadrov, ki delajo na področju obravnavanja vaše prošnje.

 

Dostop do vaših osebnih podatkov, posredovanih preko splošnega spletnega obrazca, imajo samo zaposleni v oddelku prodaje/nabave, ki delajo na področju obravnavanja vašega povpraševanja/ponudbe.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

 

Osebni podatki, ki ste jih vnesli prek spletnih obrazcev, so hranjeni v časovnem obsegu, potrebnem za dosego zastavljenega namena obdelave.

 

Osebne podatke, pridobljene zaradi prijave na prosto delovno mesto, bomo v primeru sklenitve delovnega razmerja hranili trajno, v kolikor kandidat ni zbran, pa najdlje 30 dni po končanju postopka zaposlitve za prosto delovno mesto. Osebne podatke, pridobljene s samoiniciativno poslanimi prošnjami oziroma ponudbami za zaposlitev, bomo hranili največ dve leti, oziroma do morebitnega preklica soglasja.

 

Osebne podatke, pridobljene za namene povpraševanja po storitvah družbe LIVAR, d.d., bomo hranili največ 30 dni.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika:

 

Posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko spletnih obrazcev, ima pravico do:

  • brezplačne seznanitve z osebnimi podatki (pravica do vpogleda) – v času, dokler se osebni podatek obdeluje pri družbi LIVAR, d.d.;
  • zahteve do prenosa zbranih osebnih podatkov;
  • zahteve za izbris (ko zbrani osebni podatki niso več pomembni za namene, za katere so bili zbrani);
  • popravka netočnih podatkov – dokler se osebni podatek obdeluje pri družbi LIVAR, d.d.;
  • zahteve za omejitev obdelave pod določenimi pogoji iz Splošne uredbe, in sicer v primeru: (i) ko posameznik ugovarja glede točnosti osebnih podatkov, in sicer le za obdobje, ki družbi LIVAR, d.d. omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita in ob tem posameznik nasprotuje izbrisu in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (iii) družba LIVAR, d.d. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, posameznik pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

 

V primeru suma, da obdelava vaših osebnih podatkov ni izvedena na zakonit način, oziroma, da so bila kršena pravila varstva osebnih podatkov, lahko na Urad informacijskega pooblaščenca (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.) vložite pritožbo. Pri tem vas toplo vabimo, da nas pred vložitvijo pritožbe kontaktirate v duhu mirne razrešitve zadeve v obojestransko korist.

 

Če se s pogoji družbe LIVAR, d.d. ne strinjate, se preko obrazcev na spletni strani na žalost ne morete vključiti v spletni kadrovski, prodajni ali nabavni proces družbe LIVAR, d.d.

 

Družba LIVAR, d.d. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh pogojev varstva osebnih podatkov upoštevajoč predpise s področja varstva osebnih podatkov. Predmetni pogoji varstva osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od januarja 2021 dalje.