OBISK 60. MEDNARODNE LIVARSKE KONFERENCE 2020Razvojni tehnologi so se udeležili mednarodne livarske konference in predavanj na področju metalurgije, ki so jih predstavili profesorji Naravoslovnotehnične fakultete. Janez Pristavec (Exoterm-IT d.o.o.) je predstavil simulacijo izdelave jedra za ulitek kupca Knorr. Problem izdelave jedra je bil v kompleksni geometriji jedra in s tem slabi zapolnitevi votline jedrovnika. Poleg pridobljenega znanja in vpogleda v proces izdelave jedra smo s pomočjo simulacije rešili problem. Sledil je ogled stojnic proizvajalcev in dobaviteljev iz metalurške industrije. Med njimi so bili DISA group, Termit d.d., Koyama (BL metal), NovaCast (ATAS), TC Livarstvo d.o.o. itd. Predstavili so novosti na trgu, ki vsako leto močno napredujejo.