Livar pred zadnjim korakom uspešnega finančnega prestrukturiranjaFinančna skupina AnaCap Financial Partners je v decembru 2019 odkupila vse finančne terjatve bank do družbe Livar, s ciljem dokončati njeno finančno prestrukturiranje in postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj. Z včerajšnjim dnem je novi finančni upnik vložil še predlog za začetek postopka upniške prisilne poravnave, v okviru katere bo dokapitaliziral Livar in zmanjšal finančni dolg. Prisilna poravnava bo predvidoma ugodno vplivala na dobavitelje, kupce in zaposlene.

Konsolidacija finančnega dolga
Poslovni razvoj Livarja je bil v preteklih letih močno omejen zaradi visokega finančnega dolga. Ob koncu leta 2019 so banke prodale vse svoje terjatve mednarodni finančni skupini AnaCap Financial Partners, ki se ukvarja s finančnim prestrukturiranjem prezadolženih družb z zdravim poslovnim jedrom.

Upniška prisilna poravnava
Novi finančni upnik je dne 15. januarja 2020 vložil predlog za upniško prisilno poravnavo, v okviru katere namerava zmanjšati finančni dolg na vzdržno raven. Postopek bo predvidoma ugodno vplival na dobavitelje, kupce in zaposlene. Novi finančni upnik bo vstopil v lastništvo družbe in preko povečanja kapitala Livarju omogočil, da se ponovno osredotoči na osnovno poslovanje in razvoj celovitih livarskih rešitev, ki temeljijo na motiviranih sodelavcih in centrih odličnosti.

Krepitev konkurenčnosti
Tekom preteklega leta je nova vodstvena ekipa Livarja že postavila temelje za dvig konkurenčnosti in poslovno optimizacijo. Prodajni model se osredotoča na jasno izoblikovano skupino ključnih kupcev. Na tej osnovi so že vidni pozitivni učinki v točnosti dobav, izboljšanju kakovosti in skrajšanju razvojnih časov za nove produkte. Z zaključkom procesa finančnega prestrukturiranja se bo konkurenčnost Livarja še povečala, hkrati pa se bodo sprostile omejitve za nova vlaganja.

Dr. Rok Rozman, glavni izvršni direktor, ob tem izpostavlja: »Izvršno vodstvo družbe Livar vstop finančne skupine AnaCap Financial Partners kot novega finančnega upnika in izvedeno konsolidacijo finančnega dolga ocenjuje kot spodbuden mejnik za uspešen zaključek finančnega prestrukturiranja družbe.«

S ciljem doseči večjo produktivnost in dodano vrednost je Livar v preteklem letu prilagodil število zaposlenih iz 700 na začetku leta do trenutnega obsega 600 zaposlenih, predvsem v obliki tako imenovanih mehkih metod zmanjševanja števila zaposlenih. Ciljna raven števila zaposlenih za leto 2020 je 580 pogodbenih in redno zaposlenih sodelavcev, pri čemer družba načrtuje postopno prilagajanje strukture zaposlenih v smeri večanja deleža posameznih strokovnih profilov in avtomatizacije poslovnih procesov.

Dodatne informacije: Maša Pleško (masa.plesko@livar.si), telefon  +386 1 786 99 16.