Art. 602

avto_vozec

Ø 600 mm | D400


Posebnost:

S PROSTOROM ZA POLNILO (asfalt, tlakovci, beton)
Z VENTILACIJSKIMI ODPRTINAMI

LTŽ okrogli pokrov D 400 – Ø 600, art. 602 (S PROSTOROM ZA DEKORATIVNO POLNILO IN Z VENTILACIJSKIMI ODPRTINAMI), največkrat se ga uporablja za revizijske jaške pri KANALIZACIJI in drugod in sicer na mestih vozišč. Pokrov ima ventilacijske odprtine in je zato primeren za ventiliranje kanalskih vodov, kjer se pričakuje zastajanje plinov (zlasti kanalizacija). Vent. odprtine je mogoče zapreti z namenskimi plastičnimi vložki. Pokrov z vent. odprtinami ima tudi funkcijo požiranja meterone vode in je zato primeren za mesta, kjer je verjetnost zastajanja vode. Protihrupni vložek omogoča pokrovu vgradnjo na vseh urbanih površinah.

Vgradnja

VOZIŠČE

Razred

D 400

Nosilnost

400 kN

Teža

72 kg

Standard

SIST EN 124-2:2015

Certifikat

DA


PrenesiTehnični list / 602.pdf