Aktivnosti vitke proizvodnjeV letu 2020 nadaljujemo z vpeljevanjem vitke proizvodnje v proizvodne procese. V začetku leta smo začeli z izvajanjem delavnic »multihandlinga«, t.i. večopravilnosti v oddelku mehanske obdelave. Gre za metodo, kjer ena oseba dela na več strojih. Rezultati so bili vidni že po prvi delavnici, kjer smo zajeli skupino horizontalnih stružnic.

Metodo smo nato prenesli še na skupino horizontalnih CNC obdelovalnih centrov. Rezultati se kažejo v boljši produktivnosti oddelka. Z delavnicami »multihandlinga« tako v oddelku mehanske obdelave zaključujemo in metodo selimo v oddelek jedrarne v Črnomlju.

V mesecu februarju in mesecu marcu bomo nadaljevali tudi z delavnico PDCA. Gre za metodo, pri kateri skozi 4 korake planiranja, izvedbe, preverbe in ukrepanja sistematično analiziramo in rešujemo različne kakovostne, procesne in organizacijske izzive v proizvodnji.

V oddelku mehanske obdelave smo v fazi zaključka vzpostavitve »lean kotička«, ki bo standarden za vsak oddelek v podjetju. Na njem so zbrane vse ključne informacije in kazalniki, kar zadeva proizvodnjo – varnost, kakovost, plan in produktivnost.