13. Slovenski kongres o cestah in prometuPodjetje Livar d.d. se je kot generalni pokrovitelj udeležil 13. Slovenskega kongresa o cestah in prometu, ki ga je Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije priredila 19. in 20. oktobra v Portorožu. Hkrati je organizator DRC praznoval 25-letnico delovanja, kar je dogodku dodalo posebno noto.

Slogan 13. kongresa je bil “Prometna infrastruktura v Sloveniji – breme ali motor razvoja?”, s čimer je želel organizator spodbuditi razmišljanja celotne javnosti, da se končno zave, da brez moderne, kakovostne, razvite, varne trajnostno naravnane cestne in železniške infrastrukture ne bo mogoče uspešno razvijati gospodarstva lokalnih skupnosti, regij in celotne države. Zato pa moramo poskrbeti vsak posameznik in vsi skupaj, po svojih najboljših močeh, pomagati k doseganju skupnih ciljev. In k tej zavezujoči nalogi se pridružujemo tudi Livar s našimi izkušnjami, znanjem in produkti.

livar-komunalni-program-pokrovi

Na dogodku smo bili prisotni tudi s svojim razstavnim prostorom, kjer smo izmenjevali informacije s strokovnjaki iz različnih inštitucij, podjetij in tudi izobraževalnih ustanov.