Razvoj sodelavcevRazvoj sodelavcev v Livarju poteka preko različnih oblik, kjer izobraževanja predstavljajo eno izmed bolj pomembnih. Poleg rednih vlaganj v strokovna znanja, ki so potrebna v livarski dejavnosti, smo v letošnjem letu izvedli več delavnic na področju razvoja vodstvenih veščin.

✔️Z vodji smo se srečevali kvartalno in tako ohranjali konsistenco in stalni stik z vsebinami, ki so ključne za učinkovito vodenje.
✔️V letu 2022 smo organizirali 14 vodstvenih delavnic in tako namenili preko 600 ur za pridobivanje in razvoj vodstvenih kompetenc.
✔️Oblikovali smo vodstvena vodila za komunikacijo in delo vodij.
✔️Ena izmed ključnih tem je bila Vodja, mentor, coach, saj se vodje dnevno srečujejo z različnimi vlogami, kjer so ključni pravi pristopi do različnih sodelavcev.
✔️Igre vlog so pripomogle, da se pridobljeno znanje lažje sidra v vsakodnevno delo.

? Livarji v december vstopamo še dodatno obogateni z novimi znanji na področju osebne odgovornosti, kjer smo skozi zabavne delavnice dobili vpogled, zakaj je pomembno delovati odgovorno in v smeri iskanja rešitev, ki nam prinaša psihološko svobodo in še mnogo več.