Art. 600

avto_parkiran

Ø 600 mm | B125


Posebnost:

Model 2018 - z opcijo občinskega grba

LTŽ okrogli pokrov B 125 – Ø 600, art. 600 (brez odprtin), največkrat se ga uporablja za revizijske jaške pri KANALIZACIJI ter drugod, in sicer na mestih kjer se lahko pričakuje stoječi promet osebnih vozil (parkirišča, pločniki). Pokrov nima ventilacijskih odprtin in je primeren za vgradnjo pred objekti in v naseljih, kjer se želi omejiti smrad, omejiti vhajanje meteorne vode ali onemogočiti vnos predmetov v jašek. Na trasi s pokrovi brez vent. odprtin se na vsakih deset pokrovov, v izogib zastajanju plinov, načeloma vgraduje vsaj en pokrov z ventilacijskimi odprtinami.

OPCIJA NAPISA IN GRBA: KANALIZACIA ali brez napisa

Vgradnja

PARKIRIŠČA, PLOČNIKI, DVORIŠČA..

Razred

B 125

Nosilnost

125 kN

Teža

45 kg

Standard

SIST EN 124-2-2015

Certifikat

DA


PrenesiTehnični list / 600-_-2018.pdf Fotogalerija