Domišljija, pogum in strast.
Vrednote, ki jih sodelavci v Livarju ustvarjamo in živimo, so povezane v vrednoto ODNOSA. Odnosa v razmerju do nas samih, do našega dela in do naše okolice. Na tem temelji naša kultura in način našega delovanja v poslovnem in zasebnem življenju.

Objavljena prosta delovna mesta

 

Pri prijavi OBVEZNO navedite delovno mesto na katerega se prijavljate.

 

HR STROKOVNJAK (m/ž)

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • izvajanje temeljnega procesa razvoja kadrov in dolgoročne strategije razvoja kadrov ter odgovornost za doseganje strateških ciljev na svojem področju,
 • uvajanje novih kadrovskih orodij za upravljanje zaposlenih,
 • delo z evidencami in podpora vodjem,
 • zagotavljanje usposobljenosti zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti,
 • izvajanje postopkov iskanja in izbora kadrov,
 • vzpostavljanje in razvoj sistema motivacij,
 • izvajanje ukrepov za postavitev organizacijskega vzdušja, ki bo podpiralo strategijo razvoja podjetja,
 • povečevanje motiviranosti in prilagodljivosti zaposlenih,
 • HR analitika,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

 

Strokovna znanja in kompetence

 • VI/2. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • poznavanje veljavnih predpisov, postopkov, metod dela in navodil, ki so vezani na področje dela,
 • poznavanje in uporaba programskih orodij s poudarkom na naprednem znanju uporabe programa Excel,
 • zaželene izkušnje s pripravo podatkovnih analiz,
 • sposobnost analitičnega mišljenja,
 • pripravljenost na timsko sodelovanje,
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo.

 

Število prostih delovnih mest: 1
Kraj opravljanja dela: Ivančna Gorica
Delovni čas: ENOIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem

 

Vse kandidate vabimo, da se na prosto delovno mesto prijavite do 22.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

ELEKTROVZDRŽEVALEC (m/ž)

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • izvajanje preventivnega vzdrževanja in pregledov stanja,
 • popravila okvar tehnološke opreme na osnovi tehnične dokumentacije, planov dela in potreb proizvodnje,
 • montaža nove opreme in izvajanje rekonstrukcij na obstoječi opremi,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Strokovna znanja in kompetence

 • najmanj IV. stopnja izobrazbe elektro ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • poznavanje krmilnikov, elektro opreme, znanje branja elektro načrtov,
 • širše poznavanje mehatronike,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo.


Število prostih delovnih mest:
1
Kraj opravljanja dela: Črnomelj
Delovni čas: TROIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas z 2 mesečnim poskusnim obdobjem

 

Vse kandidate vabimo,  da se na prosto delovno mesto prijavite do 22.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) – Ivančna Gorica in Črnomelj

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • opravljanje proizvodnih del v skladu s predpisanim tehnološkim postopkom,
 • nadzor nad kvaliteto izdelkov,
 • nadzor nad delovanjem stroja in opreme,
 • vzdrževanje in čiščenje delovne okolice v okviru predpisov,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.

 

Znanja in kompetence

 • zaželene delovne izkušnje,
 • pripravljenost na sodelovanje,
 • odgovoren odnos do dela.

 

Število prostih delovnih mest: Več
Kraj opravljanja dela: Črnomelj/Ivančna Gorica
Delovni čas: TROIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: določen čas s poskusno dobo in kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

 

Vse kandidate vabimo,  da se na prosto delovno mesto prijavite do 22.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

OPERATER NA CNC STROJU (m/ž) – Mehanska obdelava Črnomelj

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • opravljanje operacij obdelave ulitkov in izdelave modelov na osnovi tehnoloških postopkov, skic, načrtov v predpisanih kakovostnih okvirih,
 • delo na CNC obdelovalnem stroju,
 • nadzor nad kvaliteto izdelkov in izločanje slabih kosov,
 • nastavljanje strojev po programu in navodilu tehnologa,
 • nadzor nad delovanjem stroja in opreme,
 • odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje stroja in orodij po tehnoloških navodilih,
 • vzdrževanje in čiščenje delovne okolice v okviru predpisov,
 • vodenje predpisanih evidenc,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Strokovna znanja in kompetence

 • najmanj IV. stopnja izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • zaželene delovne izkušnje,
 • poznavanje merilnih postopkov,
 • delovne navade ter pripravljenost na delo,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • natančnost, samostojnost pri delu.


Število prostih delovnih mest:
Več
Kraj opravljanja dela: Črnomelj
Delovni čas: TROIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: določen čas s poskusno dobo in kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

 

Vse kandidate vabimo,  da se na prosto delovno mesto prijavite do 22.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

EKOLOG (m/ž)

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • svetovanje pri zakonodajnih zadevah s področja (ravnanja z odpadki, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, emisij snovi v tla, emisije hrupa v okolje),
 • priprava predlogov sprememb in vodenje postopkov v zvezi z okoljevarstvenimi dovoljenji,
 • priprava plana in nadzor nad ocenjevanjem in obratovalnimi monitoringi hrupa, emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, monitoringi vod, ocene odpadkov,
 • koordinacija in izdelava z zakonodajo povezanih dokumentov (načrti, poslovniki, obratovalni dnevniki ipd),
 • izvajanje kontrolnih pregledov stanja okolja v organizaciji,
 • skrb za evidence o obremenjevanju okolja,
 • sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost,
 • seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave oz. obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje in zmanjševanje,
 • opravljanje nalog pooblaščenca za okolje,
 • izvajanje nalog svetovalca za kemikalije,
 • priprava mnenj in predlogov o ukrepih za zmanjševanje obremenjevanja okolja,
 • podpora vzdrževanju in nadgradnji standarda ISO 14001:2015,
 • sodelovanje s strokovnimi inštitucijami izven družbe.


Strokovna znanja in kompetence

 • VI/2. stopnja izobrazbe smeri varstvo pri delu, ekologija ali druga ustrezna smer,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju varstva okolja,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo.


Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z:

 • izvajanjem presoj po sistemu ISO 14001,
 • strokovnim izpitom iz varstva pri delu,
 • opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.


Število prostih delovnih mest:
1
Kraj opravljanja dela: delo poteka na obeh lokacijah podjetja, Črnomelj in Ivančna Gorica
Delovni čas: ENOIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem

 

Vse kandidate vabimo,  da se na prosto delovno mesto prijavite do 18.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

OPERATER NA CNC STROJU (m/ž) – orodjarna Ivančna Gorica

 

Vaše naloge in odgovornosti

 • opravljanje operacij obdelave ulitkov in izdelave modelov na osnovi tehnoloških postopkov, skic, načrtov v predpisanih kakovostnih okvirih,
 • struženje in rezkanje na klasičnih obdelovalnih strojih; razrez, brušenje, poliranje,
 • nadzor nad kvaliteto izdelkov in izločanje slabih kosov,
 • nastavljanje strojev po programu in navodilu tehnologa,
 • nadzor nad delovanjem stroja in opreme,
 • odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje stroja in orodij po tehnoloških navodilih,
 • vzdrževanje in čiščenje delovne okolice v okviru predpisov,
 • vodenje predpisanih evidenc,
 • ostala dela po nalogu nadrejenega.


Strokovna znanja in kompetence

 • najmanj IV. stopnja izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri,
 • zaželene delovne izkušnje,
 • zaželeno poznavanje programa Solid Works,
 • delovne navade ter pripravljenost na delo,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • natančnost, samostojnost pri delu.


Število prostih delovnih mest:
1
Kraj opravljanja dela: Ivančna Gorica
Delovni čas: TROIZMENSKO delo
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas z 2 mesečnim poskusnim obdobjem

 

Vse kandidate vabimo,  da se na prosto delovno mesto prijavite do 22.10.2018 po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si

 

 

 

 

 

Prijava


Ime in priimek *

Ulica

Kraj

Spol
 M Ž

Leto rojstva

Please leave this field empty.

Raven izobrazbe

Naziv izobrazbe

Telefon

Vaš E-naslov*

Želeno področje dela

Aktivno znanje tujih jezikov

Pasivno znanje tujih jezikov

Trenutni status:

Pripni CV:

Kje ste zvedeli za nas?: *Polja označena z * so obvezna