Domišljija, pogum in strast.
Zaposleni v Livarju smo usmerjeni v čutno strategijo. Svoj potencial sproščamo na podlagi čustev in domišljije, tekmujemo z znanjem in izkušnjami. Igramo igro vrednot.

Objavljena prosta delovna mesta

RAČUNOVODJA m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica

Vaše naloge in odgovornosti

 • priprava in kontrola mesečnega obračuna DDV
 • knjiženje prejetih računov in izpeljanih knjigovodskih dokumentov (temeljnic)
 • priprava statističnih poročil in sodelovanje z zunanjimi institucijami
 • pomoč pri pripravi računovodskih poročil in pri zaključevanju meseca
 • pomoč pri reviziji in pri inšpekcijskih nadzorih
 • pomoč pri pripravi letnega poročila in obračunu davka od dohodka pravnih oseb
 • skrb za ustrezno razmejevanje aktivnih in pasovnih časovnih razmejitev
 • obračun potnih stroškov
 • nadzor nad dokumentacijo pogodbenih agencij
 • pomoč pri vzpostavitvi notranjih kontrol
 • sprotno spremljanje zakonodaje
 • ostala dela po nalogu nadrejenega

Strokovna in tehnična znanja

 • VII. stopnja izobrazbe
 • znanje tujih jezikov: angleščina
 • poznavanje računovodskih standardov

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • sposobnost analitičnega razmišljanja

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

VODJA PRODAJNE PODPORE m/ž

Lokacija: Ivančna Girica

Vaše naloge in odgovornosti

 • organizacija, vodenje in razvoj prodajne podpore, skladiščnega poslovanja in logistike
 • usklajevanje, nadzor in koordiniranje
 • poseganje v aktivnosti operativnega delovanja
 • zagotavljanje, da ima osebje znotraj oddelka prave pristojnosti, cilje in motivacijo
 • zagotavljanje smernic pri izvajanju operativnih procesov

Strokovna in tehnična znanja

 • dokončana vsaj VII. stopnja izobrazbe ekonomske smer
 • 5 let delovnih izkušenj
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • kandidati z dodatnim znanjen italijanskega in nemškega jezika bodo imeli prednost

Lastnosti

 • dobre vodstvene sposobnosti, proaktivnost,
 • sposobnost vpeljave sprememb in inovacij
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

KOMERCIALIST (back Office) m/ž

Lokacija: Ivančna Girica

Vaše naloge in odgovornosti

 • operativna obdelava naročil kupcev
 • planiranje odprem do kupcev in dobav materiala
 • podpora prodaji pri izvajanju delovnih nalog

Strokovna in tehnična znanja

 • VII. stopnja izobrazbe
 • znanje tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina
 • prodajne kompetence

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije
 • organizacijske sposobnosti
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

REFERENT FINANC IN RAČUNOVODSTVA m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica

Vaše naloge in odgovornosti

 • knjigovodstvo osnovnih sredstev in vodenje registra osnovnih sredstev
 • usklajevanje terjatev in obveznosti
 • knjiženje prejetih računov, potnih nalogov, bančnih izpiskov

Strokovna in tehnična znanja

 • V. stopnja izobrazbe
 • znanje tujih jezikov: angleščina

Lastnosti

 • sposobnost analitičnega razmišljanja
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

KONTROLOR KAKOVSOTI m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica, Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • izvajanje meritev
 • izdelava, izpis in pošiljanje certifikatov izdelkov in / ali merilnih protokolov
 • nadzor procesa mehanske obdelave
 • kontrola obdelancev / vzorcev
 • izdelava poročil
 • označevanje neskladnih proizvodov in obveščanje (obvestila o neskladju)
 • nadzor nad merilno opremo

Strokovna in tehnična znanja

 • V. stopnja izobrazbe
 • znanje tujih jezikov: angleščina
 • usposobljenost za delo na kontrolni opremi
 • usposobljenost za delo na merilni opremi
 • zaželeno znanje 3D programiranja

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si.

 

VZDRŽEVALEC m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica

Vaše naloge in odgovornosti

 • popravila okvar na tehnološki opremi
 • demontaža strojev in ugotavljanje okvar na strojih
 • montaža nove opreme in izvajanje rekonstrukcij na obstoječi opremi
 • izvajanje preventivnega vzdrževanja in pregledov stanja za preprečevanje večjih okvar in zastojev v proizvodnji
 • pripravljanje nadomestnih delov, izvajanje montaže in preizkusov strojev pred predajo proizvodnji v uporabo

Strokovna in tehnična znanja

 • V. stopnja izobrazbe
 • poznavanje in uporaba programskih orodij
 • zaželeno izobraževanje SIMATI
 • zaželeno znanje varjenja, hidravlike, pnevmatika

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si.

 

OPERATER v Mehanski obdelavi

Lokacija: Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • opravljanje operacij obdelave ulitkov in izdelave modelov
 • nadzor nad kvaliteto izdelkov in izločanje slabih kosov
 • nastavljanje strojev po programu in navodilu tehnologije
 • nadzor nad delovanjem stroja in opreme
 • odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje strojev in orodji po tehnoloških navodilih

Strokovna in tehnična znanja

 • IV. ali V. stopnja izobrazbe
 • poznavanje dela na CNC obdelovalnem stroju
 • poznavanje in uporaba merilne opreme

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost,
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

DELAVEC V PROIZVODNJI m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica, Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • livarska dela
 • obzidovanje kupolne, kanalskih in indukcijskih peči, livnih, transportnih in pretočnih loncev
 • vodenje procesa taljenja in odgovornost za kvaliteto taline,
 • izvajanje vseh tehnološko predpisanih aktivnosti na procesu taljenja
 • izvajanje preventivnih vzdrževalnih del

Strokovna in tehnična znanja

 • III. ali IV. stopnja izobrazbe
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pozitiven odnos do dela
 • ročne spretnosti

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost,
 • moralne vrednote in poštenost

 

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

 

 

Prijava na razpis


Ime in priimek *

Ulica

Kraj

Spol
 M Ž

Leto rojstva

Please leave this field empty.

Raven izobrazbe

Naziv izobrazbe

Telefon

Vaš E-naslov*

Želeno področje dela

Aktivno znanje tujih jezikov

Pasivno znanje tujih jezikov

Trenutni status:

Pripni CV:

Polja označena z * so obvezna