Domišljija, pogum in strast.
Vrednote, ki jih sodelavci v Livarju ustvarjamo in živimo, so povezane v vrednoto ODNOSA. Odnosa v razmerju do nas samih, do našega dela in do naše okolice. Na tem temelji naša kultura in način našega delovanja v poslovnem in zasebnem življenju.

Objavljena prosta delovna mesta

VODJA ODDELKA  m/ž

Lokacija:  Ivančna Gorica

Vaše naloge in odgovornosti

 • vodenje oddelka in koordinacija med oddelki v skladu s proizvodnjo in tehnološko dokumentacijo
 • skrb za uvajanje racionalnejših delovnih postopkov
 • odgovornost za racionalno porabo materialov in dela glede na normative
 • sodelovanje pri pripravi letnih planov in humanizaciji delovnih procesov
 • skrb za izvrševanje predpisov s področja varstva in zdravja pri delu in ekologije ter nenehno izboljševanje pogojev dela
 • sodelovanje pri razvoju novih postopkov in njihovem uvajanju v proces
 • mentorstvo, izobraževanje in uvajanje sodelavec
 • spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti skupin in posameznikov

Strokovna in tehnična znanja

 • poznavanje proizvodnjih procesov, sodobnih standardov kakovosti in zakonskih predpisov s področja dela
 • znanje MS Office
 • aktivno zananje angleškega jezika

Lastnosti

 • dobre vodstvene sposobnosti, proaktivnost
 • sposobnost vpeljave sprememb in inovacij
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

KONTROLOR KAKOVOSTI m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica

Vaše naloge in odgovornosti

 • izvajanje meritev
 • izdelava, izpis in pošiljanje certifikatov izdelkov in / ali merilnih protokolov
 • nadzor procesa mehanske obdelave
 • kontrola obdelancev / vzorcev
 • izdelava poročil
 • označevanje neskladnih proizvodov in obveščanje (obvestila o neskladju)
 • nadzor nad merilno opremo

Strokovna in tehnična znanja

 • V. stopnja izobrazbe
 • znanje tujih jezikov: angleščina
 • usposobljenost za delo na kontrolni opremi
 • usposobljenost za delo na merilni opremi
 • zaželeno znanje 3D programiranja

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si.

 

VZDRŽEVALEC m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica, Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • popravila okvar na tehnološki opremi
 • demontaža strojev in ugotavljanje okvar na strojih
 • montaža nove opreme in izvajanje rekonstrukcij na obstoječi opremi
 • izvajanje preventivnega vzdrževanja in pregledov stanja za preprečevanje večjih okvar in zastojev v proizvodnji
 • pripravljanje nadomestnih delov, izvajanje montaže in preizkusov strojev pred predajo proizvodnji v uporabo

Strokovna in tehnična znanja

 • V. stopnja izobrazbe
 • poznavanje in uporaba programskih orodij
 • zaželeno izobraževanje SIMATI
 • zaželeno znanje varjenja, hidravlike, pnevmatika

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali po elektronski pošti na: zaposlitve@livar.si.

 

OPERATER v Mehanski obdelavi

Lokacija: Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • opravljanje operacij obdelave ulitkov in izdelave modelov
 • nadzor nad kvaliteto izdelkov in izločanje slabih kosov
 • nastavljanje strojev po programu in navodilu tehnologije
 • nadzor nad delovanjem stroja in opreme
 • odpravljanje manjših okvar, vzdrževanje strojev in orodji po tehnoloških navodilih

Strokovna in tehnična znanja

 • IV. ali V. stopnja izobrazbe
 • poznavanje dela na CNC obdelovalnem stroju
 • poznavanje in uporaba merilne opreme

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost,
 • moralne vrednote in poštenost

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

DELAVEC V PROIZVODNJI m/ž

Lokacija: Ivančna Gorica, Črnomelj

Vaše naloge in odgovornosti

 • livarska dela
 • obzidovanje kupolne, kanalskih in indukcijskih peči, livnih, transportnih in pretočnih loncev
 • vodenje procesa taljenja in odgovornost za kvaliteto taline,
 • izvajanje vseh tehnološko predpisanih aktivnosti na procesu taljenja
 • izvajanje preventivnih vzdrževalnih del

Strokovna in tehnična znanja

 • III. ali IV. stopnja izobrazbe
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav
 • pozitiven odnos do dela
 • ročne spretnosti

Lastnosti

 • sposobnost dobre komunikacije s sodelavci,
 • pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav,
 • pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo,
 • iznajdljivost, samoiniciativnost in pozitivna usmerjenost,
 • moralne vrednote in poštenost

 

Vaše prijave bomo zbirali prek elektronske pošte na: zaposlitve@livar.si.

 

 

 

Prijava


Ime in priimek *

Ulica

Kraj

Spol
 M Ž

Leto rojstva

Please leave this field empty.

Raven izobrazbe

Naziv izobrazbe

Telefon

Vaš E-naslov*

Želeno področje dela

Aktivno znanje tujih jezikov

Pasivno znanje tujih jezikov

Trenutni status:

Pripni CV:

Kje ste zvedeli za nas?: *Polja označena z * so obvezna