Livar proizvaja ulitke iz nizko legirane sive litine (150, 200, 250 in 300) ter nodularne litine (400-15, 500-7, 600-3 in 700-2), poleg tega pa tudi ulitke iz nekaterih litin s posebnimi mehanskimi lastnostmi  (EN-GJS 400-18 LT, EN-GJS 400-18 RT).
Zmogljivost talilnice in oblikovalnice zadostuje za proizvodnjo do 35.000 t ulitkov letno.

Proizvajamo ulitke različnih oblik: od tankostenskih (od 5 mm) do debelostenskih (100 mm), od enostavnih do zapletenih, brez jeder ali z več jedri. Maksimalne dimenzije ulitkov so 900 X 700 X 400 mm. Njihova maksimalna teža znaša do 150 kg oziroma 200 kg za sivo litino. Poudarek je na peščeni mešanici, ki zagotavlja kakovostno površino ulitkov, in dimenzijski natančnosti, ki je usklajena s standardom EN-8062-CT8/CT9.

Z namenom izboljšanja mehanskih lastnosti ali na željo naročnika izvajamo tudi napetostno in feritizacijsko žarjenje. Poleg tega ponujamo možnost barvanja s postopkom antikorozijske zaščite s potapljanjem z barvami na vodni osnovi, in sicer v rdeči, črni in rumeni barvi.

Velika pozornost je namenjena skupnemu razvijanju tehnoloških rešitev z naročniki in to že v fazi načrtovanja. S tem je dosežena večja optimizacija delovnega procesa, posledično pa tudi višja kakovost izdelkov.


siva-litina-200_7

Siva litina

nodularna-litina-za-kmetijsko-mehanizacijo

Nodularna litina

posebne-litine_IMG_8156

Druge litine