Odgovori na vprašanja delničarja na 25. skupščiniOdgovori na vprašanja delničarja, ki so bila predložena v pisni obliki na 25. skupščini družbe Livar, d.d., ki je bila dne 22.6.2017, so delničarjem na vpogled in seznanitev v tajništvu glavnega izvršnega direktorja na sedežu družbe vsak delovnik od 9.00 do 15.00 ure od 17. 7. 2017 dalje do vključno 28. 7. 2017.