Livar d.d. ima novo vodstvoUpravni odbor družbe LIVAR d.d., Ivančna Gorica je na seji dne 17. januarja 2019 imenoval Vojka Rovereta za novega izvršnega direktorja družbe. Vodenje upravnega odbora je prevzel dr. Rok Rozman, dosedanji namestnik predsednika upravnega odbora.

Vojko Rovere je na strateškem nivoju vodil družbo že vse od decembra 2012 kot predsednik upravnega odbora. V tem obdobju je LIVAR d.d. z nesebično pomočjo zavzetih in visoko motiviranih zaposlenih uspešno izpeljal finančno in poslovno prestrukturiranje, kar zagotavlja trdne temelje za nadaljnji razvoj, osvajanje novih trgov in odličnost poslovanja.

Cilj zagotavljanja dolgoročno uspešnega poslovanja terja še naprej predano in zavzeto delo vseh zaposlenih, še posebej pa vodstva družbe. Zaostajanje za načrtovanimi rezultati v zadnjem obdobju je zato terjalo odločno in takojšnje ukrepanje. Sprememba na vrhu družbe je logična odločitev in prvi korak v smeri spremembe načina vodenja.

Livar d.d.
Upravni odbor