Art. 645

avto_vozec

Ø 600 mm | D400


Posebnost:

KVADRATNO OHIŠJE,
DVOJNI SIMETRIČNI ZAKLEP,
vgradnja z arm. bet. vencem

LTŽ okrogli pokrov D 400 – Ø600 s KVADRATNIM OHIŠJEM,  art. 645 (Z VENTILACIJSKIMI ODPRTINAMI), kvadratno ohišje je priročno za bolj frekventno servisiranje jaška s strojno opremo, hkrati pa ima lahko tudi estetsko vrednost na izbranih mestih. Največkrat se ga uporablja za revizijske jaške pri KANALIZACIJI, meteornih vodah in drugod, in sicer na mestih vozišč. Pokrov ima ventilacijske odprtine in je zato primeren za ventiliranje kanalskih vodov, kjer se pričakuje zastajanje plinov (zlasti kanalizacija). Vent. odprtine je mogoče zapreti z namenskimi plastičnimi vložki. Pokrov z vent. odprtinami ima tudi funkcijo požiranja meterone vode in je zato primeren za mesta, kjer je možnost zastajanja vode. Pokrov za vozišča je izdelan z varnostnim zaklepom. Protihrupni vložek omogoča pokrovu vgradnjo na vseh urbanih površinah.

Vgradnja

VOZIŠČE

Razred

D 400

Nosilnost

40 ton/ m2

Teža

87 kg

Standard

SIST EN 124-2:2015

Certifikat

DA


PrenesiTehnični list / 645.pdf