Art. 644

avto_vozec

Ø 600 mm | D400


Posebnost:

KVADRATNO OHIŠJE,
DVOJNI SIMETRIČNI ZAKLEP,
vgradnja z arm. bet. vencem

LTŽ okrogli pokrov D400 – Ø600 s KVADRATNIM OHIŠJEM, art. 644 (brez vent. odprtin), kvadratno ohišje je priročno za bolj frekventno servisiranje jaška s strojno opremo, hkrati pa ima lahko tudi estetsko vrednost na izbranih mestih. Največkrat se ga uporablja za revizijske jaške pri KANALIZACIJI, meteornih vodah ter drugod, in sicer na voziščih. Pokrov nima ventilacijskih odprtin in je primeren za vgradnjo pred objekti in v naseljih, kjer se želi omejiti smrad, omejiti prekomerno uhajanje meteorne vode ali onemogočiti vnos predmetov v jašek. Na trasi s pokrovi brez vent. odprtin se na vsakih deset pokrovov, v izogib zastajanju plinov, načeloma vgraduje vsaj en pokrov z ventilacijskimi odprtinami. Pokrov za vozišča je izdelan z varnostnim zaklepom. Protihrupni vložek omogoča pokrovu vgradnjo na vseh urbanih površinah.

Vgradnja

VOZIŠČE

Razred

D 400

Nosilnost

40 ton/ m2

Teža

88 kg

Standard

SIST EN 124-2:2015

Certifikat

DA


PrenesiTehnični list / 644.pdf