AB venec

avto_vozec

Ø1000 in Ø1200 mm


Posebnost:

C 30/37

Armirani betonski venci dimenzij konusne oblike z naklonom 8°, Ø1000, 1200, 1450*, 1550* mm in 770 x 770*, 1500 x 1500 mm, za različne variante LTŽ pokrovov in rešetk. Hitra, kakovostna in ekonomična vgradnja. Visoka kvaliteta betona z marko C30/37; beton armiran z do 16 stremeni omogoča trajnost izdelka tudi na visoko frekventnih površinah. Možne dimenzije vencev v tehničnem listu. Certifikat AB fi1200, D400, art.604/605 po SIST EN 1917:2003 + AC:2008. Vgradnja: glej rubriko “Gradiva | Tehnične rešitve”  DETAJL1_VGRADNJA-LTŽ.pdf

*Naklona pri vbetonirani rešetki ni, kot tudi pri AB vencih dimenzij fi 1450 in 1550, kjer je naklon minimalen. Glej tehnični list.

Vgradnja

VOZIŠČE

Razred

/

Nosilnost

meritve do 900 kN

Teža

150 do 350 kg

Standard

/

Certifikat

CERTIFIKAT O PREVERJANJU


PrenesiTehnični list / Teh.List-_-AB-venci-Livar-_-2019-1.pdf Fotogalerija